TZ: Barbora Klímová v Domě umění města Brna

Barbora Klímová / Navzájem / Dům umění města Brna / 19. 4. – 9. 7. 2023

Video instalace na pomezí dokumentárních medailonů a metaforických esejí, v nichž aktéři mluví například o nedorozumění, vzpomínání, životních touhách či stárnutí. To je nový výstavní projekt Barbory Klímové Navzájem, který bude k vidění v Domě umění města Brna od 19. dubna do 9. července 2023. Videa vznikla ve spolupráci s Filipem Cenkem a vystupují v nich Vladimír Havlík, Marie Kratochvílová, Marie Filippovová, Inge Kosková, Dana Chatrná a Bára Bažantová. Vernisáž proběhne v úterý 18. dubna od 18 hodin, její součástí bude hudební vystoupení písničkáře Člověk krve. Souběžně budou ve stejném datu zahájeny také výstavy Čas zvenku Matěje Smetany v Galerii Jaroslava Krále a Hypnagogické cykly Lloyda Dunna ve Vašulka Kitchen Brno.

Umělkyně Barbora Klímová se dlouhodobě věnuje tématu kulturní historie konkrétního města či místa, jeho institucím, osobnostem a vztahům. Počátky tohoto zájmu lze sledovat do roku 2006, kdy vznikl projekt rekonstrukcí performance ze sedmdesátých a osmdesátých let REPLACED – BRNO – 2006. Na jeho základech se následně rozvinul dlouhodobý projekt, za jehož nejnovější součást lze výstavu Navzájem považovat. Dalším bodem, ke kterému je možné aktuální výstavu vztáhnout a který je přímo její součástí, je film Navzájem z roku 2009, který navazuje na stejnojmenný němý film studia HAPUKA z roku 1981. Původní film zachycoval cestu tehdejších studentů pedagogické fakulty v Olomouci do Budapešti, Pécse, Sofie a Burgasu. Spolu se dvěma původními aktéry, Vladimírem Havlíkem a Edou Cupákem, a ve spolupráci s Filipem Cenkem vznikla rekonstrukce cesty, dokumentovaná deníkovými záznamy v dopisech. Film je leitmotivem výstavy nejenom s ohledem na název, ale také proto, že je v něm pozornost upřena na možnost sdílení autentického prožitku v rámci umělecké tvorby, na vztahy a individuální setkání napříč uměleckou obcí.

Samotná výstava, která bude k vidění v horním patře Domu umění, je tvořena video dokumenty zachycujícími akce na hraně rozhovoru a civilních událostí. Ty Barbora Klímová uskutečnila vždy ve dvojici s jednou vybranou osobností starší, či v jednom případě mladší generace. Osobnosti byly vybrány subjektivně nejen na základě dřívější spolupráce, ale také s ohledem na to, jak je nebo není jejich hlas v současnosti slyšet a jaký význam může mít jejich životní příběh pro odlišné generace. Autorka se tím, že skrze svou perspektivu nechává promlouvat druhé, snaží vyvážit v historii převládající přístup umělce*kyně jako někoho, kdo se má autorsky vyjadřovat, předkládat názor, udávat směr.

I doprovodný program odráží téma setkávání, komunikace a sdílení. Návštěvníci se pod vedením osob zastoupených na výstavě mohou těšit například na workshop kreslení ve dvou, fotografickou procházku nebo lekci písma. Více informací o programu najdete na stránkách www.dum-umeni.cz.