TZ: Brno Art Week

Začíná Brno Art Week, festival, který ukazuje, jak úzce je výtvarné umění propojené s coronavirovou pandemií

Virus vstoupil do příprav letošního Brno Art Week hned v několika rovinách: nejenže většina pořadů má formát krátkých videí, ale lockdown se dotkl i otázek spojených se samotnou organizací a technickým zabezpečením akce. Nakonec se ukázalo, že se společenskou situací jsme natolik prorostlí, že zásadně ovlivnila i obsahovou stránku festivalu: věnuje se jí hlavní konference a místo na výstavy v zavřených galeriích upozorňuje na umění ve veřejném prostoru.

Festival vznikl v roce 2010 z impulzu Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MUNI, která jej organizuje dodnes společně s Turistickým informačním centrem. „Pro TIC BRNO vždy bylo a bude důležité hledat propojení mezi jednotlivými brněnskými institucemi. Jednou z platforem spojující ty umělecké, od muzeí, přes nezávislé galerie, až po umělecky zaměřené školy, je právě festival Brno Art Week. Jsme rádi, že se v těchto ztížených online podmínkách daří organizátorům zrealizovat i letos.“ říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Každý ze dnů festivalu zahájí krátká artová rozcvička, následovat budou edukativní videa a postupně bude představený i třináctidílný pořad Urban Legends. Točil jej Šimon Kříž z Katedry výtvarné výchovy, který k jeho přípravám podotýká: „Byl jsem překvapený, že na naši výzvu zapojit se do pořadu reagovalo tolik galerií, program díky tomu ukazuje průřez těmi hlavními institucemi v Brně.“ V průběhu natáčení však musel se svými kolegyněmi a kolegy překonávat řadu problémů: „Vzhledem k lockdawnu pochopitelně chtěla většina institucí natáčet co nejpozději, což komplikovalo koordinaci termínů a vyžadovalo značnou flexibilitu. Galerie jako Edikula nebo Pitevna se navíc nachází v prostorách fakult, kde platí přísná protipandemická opatření.“ Jak Kříž a jeho tým tyto problémy překonali, uvidíte každý den od 17:15 hod.

K důležitým programovým bodům patří též konference realizovaná pod hlavičkou Černé skříňky, kterou Galerie TIC před rokem spontánně reagovala na korona krizi. „Konference se zaměřuje na alternativní způsoby prezentace umění související s lockdownem galerií a muzeí. Chceme sdílet zkušenosti kolegyň a kolegů, chceme sdílet úvahy nad nejistou budoucností i názory na naše další směřování. Dává mi smysl, že se tento program synergicky napojí právě na Brno Art Week, festival, který propojuje lokální výtvarnou scénu.“ říká Marika Kupková, organizátorka konference, jež nese název CURATING ONLINE: Transformace uměleckých institucí do online režimů. Ztráta institucionální aury? a uskuteční 21. 4. a 22. dubna. Vystoupí na ní například ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová či ředitel sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha Michal Novotný.

Ve večerních hodinách program završí vysílání televizního kanálu Katedry výtvarné výchovy, performance, či komentované procházky. Video projekty připravené pro festival Brno Art Week bude možné shlédnout v premiérách naplánovaných na celý příští týden na Youtube kanále festivalu. Kompletní program, včetně offline akcí, jako jsou například výstavy ve vitríkových galeriích, je uveden na www.brnoartweek.cz.

Do festivalu Brno Art Week se v roce 2021 zapojily tyto instituce:

BuranTeatr, Dům umění města Brna, Fait Gallery, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Filozofická fakulta MUNI, Fyzické divadlo JAMU, Galerie Art, Galerie Edikula, Galerie FaVU, Galerie Industra, Galerie OFF/FORMAT, Galerie Pitevna, Galerie Průchod, Galerie TIC, Galerie Umakart, Katedra výtvarné výchovy PdF MUNI, Moravská galerie, Open Art Studio, Open Studios, SOLO offspace, Studio Scala, Terén – pole performativního umění, Vašulka Kitchen Brno