TZ: F2 PRAG

F2 PRAG - Výstava studentů Ateliéru fotografie II UMPRUM / kurátoři: Václav Jirásek, Kateřina Sýsová / Haus der Statistik / Berlín / 22. 9. 2020 - 26. 9. 2020 

Průmyslová fotografie jako umění? Výstava F2 PRAG poprvé prezentuje Ateliér Fotografie II Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v zahraničí

„Do užité fotografie se promítají určité mýty a ustálená zobrazení, která se neustále opakují. Chtěli bychom tyto pevné formy rozbít. Doba dozrála na to, aby se průmyslová fotografie dostala na úroveň volného umění“, říká kurátor a vedoucí ateliéru Václav Jirásek o chystané výstavě v Berlíně. Založil Ateliér fotografie II společně se Štěpánkou Stein v roce 2018 jako laboratoř pro hledání symbiózy mezi uměleckoprůmyslovou fotografií a výsostně individuální tvorbou jednotlivce. Studenti dva roky starého ateliéru se poprvé prezentují v zahraničí a ukazují, jak fotografie, která stojí na pomezí užitého umění, může fungovat v galerii sama o sobě.

Ateliér podporuje novou generaci talentů, která posouvá užitou fotografii až za hranice volného umění. F2, jak bývá ateliér zkráceně přezdíván, od počátku oponuje klasické průmyslové fotografii a snaží se hledat nové cesty tak, aby byla tvorba svobodná a zároveň splňovala požadavky práce na zakázku. „Chci, aby naši studenti roztírali hranice a přinášeli nové podoby”, říká Václav Jirásek. Společně se Štěpánkou Stein jsou představitelé nejlepších českých fotografů. Mají dlouholetou praxi v oboru reklamní a užité fotografie, a fotí řadu prestižních zakázek. Studentům jsou proto schopni zprostředkovávat přímý kontakt s praxí a současnými vizuálními trendy. Kromě volných tvůrčích projektů tak studenti dělají také zakázky mimo školu - například fotí módu do renomovaných časopisů nebo spolupracují s designery.

Semestr doprovází klasická témata a krátkodobé úkoly, na nichž studenti mohou experimentovat se svými nápady. Výstava prezentuje nejlepší práce, které vznikly v době fungování ateliéru. V posledním semestru studenti zpracovávali svůj individuální pohled na karanténu a koronavirovou krizi. Na konci akademického roku měl každý vytvořit z fotografií vlastní magazín. Práce Ondřeje Kubeše, Matěje Racka a Agnes Willow tak představují reakce na nedávné události. Každý z nich různorodě reaguje mozaikovou formou deníku na předešlé měsíce.

Originálně na zadaná témata reagovali studenti i minulý rok, kdy zpracovávali svůj pohled na téma “80. léta a svoboda”. Volně tak navázali na oslavy 30 let od Sametové revoluce. I zde nešlo o exaktní vyobrazení faktů, ale zpracování podstatných témat souvisejících se současným obrazem svobody a nedávné minulosti. Adriána Ingeli z tohoto zadání prezentuje dva filmy, které pracují s tematikou plýtvání v době antropocénu. Ptá se, do jaké míry má smysl individuální svoboda, pokud žádá příliš vysoké oběti od životního prostředí. Naopak Johana Kovářová pojímá ve své instalaci svobodu jako rovnováhu mezi duchovnem a tělesnem.

Studenti navíc kromě zadaných témat na výstavě prezentují také svou volnou tvorbu. Nepracují jenom s fotografií, v Haus der Statistik se tak objeví i video nebo prostorová instalace.

Vystavující studenti: Jakub Delibalta, Lukáš Hlavín, Alžběta Chrudimská, Adriána Ingeli, Anna Khmeleva, Johana Kovářová, Ondřej Kubeš, Iurii Ladutko, Samuel Petráš, Miriam Pružnicová, Matěj Racek, Markéta Slaná, Kateřina Sýsová, Viktorie Macánová, Justina Urbanová, Agnes Willow, Adéla Zlámalová, Barbora Žentelová