TZ: Komentáře

Zuzana Janečková, Veronika Přikrylová, Tomáš Klima,  Tereza Ruller,  Petr Krátký,  Peter Baréneyi,  Nóra Ružičková,  Mr. BRA,  Martin Zet,  Marianna Mlynárčiková,  Maja Štefančíková Lucie Nechybová,  Lucia Horňáková Černayová,  Krištof Kintera,  Jano Šebík,  Henrik Martin,  Guma Guar,  Eva Drozdíková,  Erik Mátrai,  Eja Devečková,  Cyril Blažo / David Helán /Pavla Kantorová,  Eva Jaroňová / Jana Doležalová / Galerie TIC  / Brno / 9. 10. 2013 - 16. 11. 2013

 

Galerie TIC

Turistické a informační centrum města Brna, Radnická 4, Brno

www.galerie-tic.cz

otevřeno út–pá 10–18 h, so 10–14 h

6. Výstavní blok: Komentáře

9. 10. 2013 - 16. 10. 2013

Vernisáž: 8. 10. 2013 17.30

Programový blok “Komentáře” nabízí vhled do interpretačního koloběhu umění s důrazem na pozici diváka. Tematizuje jeho snahu vynaloženou na vnímání, ne/porozumění a následné interpretování umění. Nabízí se odkaz na Pierra Bourdieho, který v knize.

Pravidla umění zmiňuje, že dílo nevzniká naráz a jednou, ale je znovu vytvářené tisíckrát všemi, kdo o něj projeví zájem. Interpretace je tak druhem poodhalení a pochopení, které je podobné religióznímu poznání víry. Umělci jsou tak více než kdy předtím závislý na průvodních aktivitách, mimo jiné na komentářích a komentátorech, kteří se přímo podílí na vzniku díla svými úvahami o umění. Skupinová výstava No Comment? Vol. 2 v Galerii U Dobrého pastýře poskytuje divákům možnost zanechat umělcům svůj komentář, vzkaz, jemuž zde není vymezena návštění kniha někde na okraji expozice, ale který figuruje v rovnocenné pozici vůči vystavenému dílu. David Helán vystavující v Galerii Kabinet řetězí seberlexivní odkazy a revize vlastních postojů a myšlení. Jana Doležalová v Galerii mladých oživuje symbolický mýtus sebeobrození Fénixe, prostupující napříč kulturami v různých podobách. Tentokrát ho uvidíme jako skelet siluety bájného ptáka a živou rostlinu Fénix.Dlouhodobá spolupráce Evy Jaroňové a Pavly Kantorové se stala východiskem pro vznik série objektů a instalací na hranici audiovizuální performance pod melancholickým názvem Zůstaneš tu sama v posteli posypaný kytičkama.

No comment? Vol. 2 

Galerie: Galerie U Dobrého pastýře

Výstava se soustřeďuje na tzv. krátký estetický moment, ve kterém divák splyne s dílem a ztrácí své normální já. Bernard Berenson o něm mluví jako o mihotavém okamžiku, tak krátkém až se zdá být bez času. Odlišné typy diváků (věk, pohlaví, sociální skupina) se přirozeně konfrontují se situací v galerii a komentují vybraná díla (videa, objety, akce). Diváci se můžou stát hlavními aktéry a spolutvůrci díla prostřednictvím vnímaní, následných interpretací či komentářů vepsaných do speciálních galerijních knih.

Samotné díla nabývají v instalačním kontextu a navozené situaci zcela nové významové rozměry, vedou kromě monologů i vzájemné dialogy. Výběr autorů a děl je důkazem, že umělec diváka potřebuje nejen jako pasivního příjemce ale i aktivního činitele. Vystavující: Peter Baréneyi, Cyril Blažo, Lucia Horňáková Černayová, Eja Devečková, Eva Drozdíková, Guma Guar, Zuzana Janečková, Krištof Kintera, Tomáš Klima, Petr Krátký, Henrik Martin, Erik Mátrai, Marianna Mlynárčiková, Mr. BRA, Lucie Nechybová, Veronika Přikrylová, Tereza Ruller, Nóra Ružičková, Jano Šebík, Maja Štefančíková, Martin Zet.

Co tam vidíme / David Helán

Galerie: Galerie Kabinet

Pro charakterizaci Helánovy umělecké činnosti – přičemž potřeba zpřehlednění a objasňování bývá primárním pocitem, který při sledování Helána zažíváme – se nabízí metafota dvou protilehlých zrcadel. Dvě zrcadla postavená proti sobě tak, aby se odrážela, vytváří nekonečný svět vlastních odrazů. David Helán je pro mě tvůrcem i průvodcem světa svých vlastních odrazů: průvodcem svého myšlení o jazyce, sdělování, vědění i o vlastní pozici v oborovém rámci. Tyto výklady přitom nenárokuje logickou argumentací či poučeností, jejich účinnost spočívá v osvobozování se od předpojatých myšlenkových a kulturních uspořádání. Výsledky onoho osvobozování jsou přitom druhotné, nepodstatné. Helán výtváří lexikální i vyjadřovací neologismy a „zašmodrchance“, v nichž je přítomna sebezálibná manýra i vizionářské kazatelství. Nutno doplnit, že tento přístup není výhradně bezděčný a intuitivní, autor je schopen s ním velmi efektivně nakládat. Ví, jak všeobecně fascinující je moment, kdy: „Překročena je bariéra, za kterou rozum sám, zajatý byl do vlastních léček pravidel“ (citace DH). Vztah virtuálního prostoru někonečných odrazů sebe sama vůči reálnému světu můžeme naznačit dovětkem, že stavění zrcadel představuje autentický způsob většby budoucnosti. Co tam vidíme, to se splní.

Zůstaneš tu sama v posteli posypaný kytičkama / Pavla Kantorová Eva Jaroňová

Galerie: konText

Výstava Zůstaneš tu sama v posteli posypaný kytičkama je založena na dlouhodobé spolupráci autorek Evy Jaroňové a Pavly Kantorové, které jsou absolventkami Fakulty výtvarných umění v Brně. Obě autorky pracují s magickými prvky, tajemstvím, pohádkami a mysteriózním výkladu koloběhu světa. Jejich instalace připomínají uhrančivé oltáře či minisvatyně. Východiskem série objektů a instalací v prostoru konTextu jsou texty napsané pro jejich společné projekty, které se pohybují na hranici audiovizuální tvorby a performance. Na vernisáži vystoupí autorky se svým hudebně-performančním projektem Sitcom. Manifest Sitcom: 1. Děláme jen samé dobré věci. / 2. Maximální zábavy dosahujeme minimálními prostředky. 3. Měníme si oblečky. / 4. Sitcom není pro každého, ale každý je součástí Sitcomu. / 5. Komu se to nelíbí, ať se podívá na sebe.

Proměnná společnost v popelu Fénixe / Jana Doležalová

Galerie: Galerie mladých

Společnost je celek prostoupený různými principy, drží ji pohromadě, nebo ji mohou dovést k rozkladu. Jana Doležalové ve svojí tvorbě prostupuje krajinou a citlivě reaguje na její proměny. Mýtus Fénixe rodícího se ze svého popela prostupuje plynule napříč kulturami, pokaždé je jeho podoba jiná, neměnná však zůstává symbolika sebeobrození. Žijeme se svým nitrem, které nás proměňuje je to společnost nás samých. Oheň připravuje místo, půdu, hmotu pro vznikání nového. Zánik a zrození kultury nebo společnosti vychází zevnitř. Její podoba je určována jednotlivci. Záleží v jaké fázi se nachází vnitřní svět každého z nás.

 

Doprovodný program:

Eva Jaroňová, Pavla Kantorová: audiovizuální performance / 8. 10. 2013 v 18.00 hod.

Zuzana Janečková, Maja Štefančíková: komentovaná prohlídka / 21.10. 2013 v 09.30 hod.