TZ: Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru v Galerii Hraničář

Eva Koťátková, Barbora Kleinhamplová, Jana Kapelová, Tereza Vinklárková, Jana Kučerová, Eliška Konečná / Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru / kurátorka: Maro Kraus Hajrapetjan / autoři koncepce: Maro Kraus Hajrapetjan, Martina Johnová, Diana Mikulecká, Barbora Kropáčková, Štefan Pecko / spolupráce: Futuropolis: Škola emancipace, Re-set, Konsent / Galerie Hraničář / Ústí nad Labem / 18. 3. – 31. 8. 2023

Galerie Hraničář zahajuje půlroční výstavu a doprovodný program zaměřený na svobodnější prostředí neformálního vzdělávání

V pátek 17. března proběhne představení výstavy současného umění a mezioborového programu s názvem Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru. V rámci zahajovacího dne proběhne dětská vernisáž, komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Maro Kraus Hajrapetjan a večerní koncert Petra Kolárčika.

Půlroční výstavní program vzniká jako komentář k tématu současného vzdělávání a svou koncepcí se chce připojit k myšlenkám a principům kritické pedagogiky. Výrazným motivem projektu je pohled na prožívání procesu vzdělávání skrze vlastní tělo. Jaké vytváří školní prostředí podmínky pro to, jak vnímáme sebe sama a svou pozici ve světě kolem nás? Patří sem odkazování se na estetiku a architekturu škol, na otázky zaměřené na to, jak nás tyto struktury omezují a proměňují naše těla.

„Kořínky vychází z volné inspirace a vybraných výsledků kolektivního projektu s názvem Futuropolis: škola emancipace, jejichž výstupy jsou určeny vzdělávacím institucím a jsou kritické, ne však opoziční. Projekt v Galerii Hraničář vybízí k experimentu, který kombinuje metody systémového myšlení a myšlení o budoucnosti s důrazem na zapojení emocí, smyslů, umění a imaginace,“ charakterizuje výstavní projekt jeho kurátorka, pedagožka Maro Kraus Hajrapetjan.

Umělkyně ve výstavě

Výstava Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru představuje umělkyně působící na české i slovenské umělecké scéně. Jádrem výstavy jsou díla umělkyně Evy Koťátkové, která reflektují stav naší společnosti a pomáhají návštěvníkům v řízeném snění s cílem aktivovat představivost a zapojit smysly. Barbora Kleinhamplová ve své instalaci nabízí možnost participativní formou skrze jednoduché cvičení s umělou paží zkoumat neuroplasticitu a nové cesty vlastního mozku. Videozáznam performativní přednášky Jany Kapelové je analýzou tradiční koncepce vzdělávacího systému, který umělkyně klade do souvislostí s pojetím práce, učením se pracovní etice a přizpůsobováním se hierarchické struktuře společnosti. Autorka vycházející ze své zkušenosti vysokoškolského uměleckého studia Tereza Vinklárková zase vyzývá k osvobození těla od tlaků nefunkčních modelů společnosti hlásajících „musíš to vydržet“ a k vymanění se tak z nezdravých vztahů. O tělesnosti promlouvá i poslední z vystavujících autorek, Eliška Konečná, která prostřednictvím haptických reliéfů zhmotňuje téma citlivosti nejen lidského těla, mysli, identity, ale i emocí.

Laboratoř ideální školy – tvůrčí dílny a diskuze o různých způsobech učení se

Laboratoř ideální školy je prostředí a program určený primárně dětem, který se nachází v prvním patře galerie. Prostřednictvím práce s metodickými plakáty z on-line učebnice vzdělávací platformy Futuropolis: škola emancipace se zaměřuje na témata klima, gender, škola, zdraví a nerovnosti. Laboratoř se vymezuje vůči prostředí běžné školní třídy a opírá se o myšlenky transformativního vzdělávání. V rámci jednotlivých setkání se skupinami dětí i rodičů se lektoři zaměří na zmíněná témata (informace o termínech setkání najdete na webu www.hranicar-usti.cz).

Dětem budou také věnovány dvě speciální akce v ústeckém letním kině ve spolupráci s komunitní zahradou Kinozahrada, a to arteterapeutický workshop v rámci Dne země a noční stezka odvahy během červnové Svatojánské noci.

Součástí doprovodného programu je také představení publikace Odvaha nerůst, která přináší metodiku neformálního vzdělávání pro sociálně-ekologickou transformaci vydanou platformou Reset a program připravený organizací Konsent.

Ve foyer Veřejného sálu Hraničář budou v rámci výstavy uvedeny dvě umělecké intervence, ke kterým byly přizvány umělkyně Klaudie Hlavatá (17. 3. v rámci vernisáže) a Bronislava Orlická (2. 6. v rámci Galerijní a muzejní noci).

Komentované prohlídky výstavy za účasti kurátorky nebo vystavujících umělkyň proběhnou 27. 4 a 18. 5. vždy od 18 hodin.