TZ: Kuchyň intenzity - Umělci na týden přebírají provoz bistra

Kuchyň intenzity - Umělci na týden přebírají provoz bistra / PLATO Ostrava / Ostrava / 18. 2. - 21. 2. 2020

Zuzana Blochová a David Fesl představují případovou studii bistra v kulturní instituci, kde se jídlo a pití stává rovnocenným komunikačním a vzdělávacím médiem.

Kuchyň intenzity přináší poznatky o výživě, střevní mikroflóře, genetice, dlouhověkosti a prosperitě v provázanosti lidí, zvířat, rostlin, živých a neživých entit. S důrazem na prožitek se zabývá ekonomickými a politickými vlivy, které vytvářejí předsudky o lidské výživě. V přítomném zmatku hledá ideální stravu pro současného člověka. Pracuje pouze se surovinami a produkty z ekologického a udržitelného zemědělství, rostlinami a ingrediencemi z okolní přírody, s pramenitou a minerální vodou z lokálních zdrojů. Kuchyň intenzity respektuje tradiční postupy a dbá o pečlivou přípravu jídla a kvalitu vody. Vymezuje se konvenční kultuře stravování, která ve snaze uspíšit proces pro finanční a časový profit, vynechává postupy, jež eliminují přirozenou toxicitu a zlepšují stravitelnost rostlin. Kuchyň intenzity transformuje výživovou hodnotu surovin pomocí namáčení, fermentace, sušení, louhování, uzení, pomalého vaření nebo pečení v zemi. Integruje přírodní ingredience jako jsou kořínky, klíčky, pupeny, houby, mechy a lišejníky, kvasinky a probiotické mikroorganismy. Kuchyň intenzity hledá možnosti prezentace a vztahy a významy skryté za barevností a chutí surovin a vzájemně je provazuje vnitřní logikou. Poselstvím Kuchyně intenzity je nabídnout představu blízké budoucnosti, kdy je minimální toxicita, a na živiny bohaté jídlo chápáno jako přirozené právo každé živé bytosti.

Kuchyň sleduje cyklus Intenzity a rozvíjí ho o vlastní témata: Comfort food, Voda, Znovuobjevené tradice.

COMFORT FOOD (18–21/2/2020)

VODA (2–6/6/2020)

ZNOVUOBJEVENÉ TRADICE (6–9/10/2020)

Comfort food (komfortní jídlo) vyvolává nostalgické nebo sentimentální pocity, které jsou specifické pro jednotlivce nebo se vztahují ke konkrétní kultuře. Comfort food je jídlo s vysokou kalorickou a nutriční hodnotou, je často spojené se vzpomínkami na dětství, vyvolává pocity bezpečí, odměny, nasycení, klidu a okamžitého uspokojení. V této části Kuchyň intenzity pracuje s jídlem jako s psychoaktivní látkou, která ovlivňuje lidský emocionální stav a jako s potřebou komunikace a nemožností úniku z kulturní sounáležitosti a kontextu. Kuchyň se tentokrát zaměří na hledání fúze tradičních pokrmů česko-polsko-slovenského pohraničí a dnešní eklektické kultury stravování a pokusí si představit, co je komfortní jídlo naší sdílené současnosti.