TZ: Na druhé straně (zrcadla). Současná polská malba ze sbírky Galeria Bielska BWA

Na druhé straně (zrcadla). Současná polská malba ze sbírky Galeria Bielska BWA / kurátorka: Agata Smalcerz / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Jihlava / 27. 4. - 4. 6. 2017

Na druhé straně (zrcadla). Současná polská malba ze sbírky Galeria Bielska BWA

Vernisáž: 27. 4. 2017 v 17 hod.

Termín výstavy: 27. 4. - 4. 6. 2017

Místo konání: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava

Kurátorka: Agata Smalcerz

Galerie v Bielsku-Białe je známá svým zaměřením na současnou malbu a to především proto, že je pořadatelem bienále Bielska Jesień (Bílský podzim), kde již od roku 1962 mohou návštěvníci každé dva roky sledovat, jak vypadá současná malba v Polsku. Značnou část děl ve sbírce bílské BWA tvoří právě díla, která získala jednu z cen na bienále Bielska Jesień. Výstava prezentuje výběr z této sbírky, která je zaměřena na díla vzniklá po roce 2000.

Několik děl vybraných na výstavu rozvíjí hlavní téma, které na jedné straně odkazuje k proslulé knize Lewise Carrolla Za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala a jejím surrealistickým referencím, a na druhé straně ke koncepci zrcadla jako symbolického portrétu či autoportrétu. Také prezentace umění vytvořeného umělci jedné země v sousední zemi je takovým pohledem z druhé strany, zkouškou porozumění a poznaní věcí, kterými se obvykle zabývají mladí lidé. Autoři vystavených prací jsou narození v sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech 20. století, s výjimkou několika starších narozených v padesátých a šedesátých letech. Představované obrazy se věnují takovým tématům jako tělo, pocity, pohlaví, rituál, tvorba, spotřeba, transcendence, vesmír. Většina z nich jsou figurální, koloristické, ale můžeme mezi nimi nalézt i abstraktní díla.

Na výstavě budou zastoupena m. j. díla těchto umělců:  Tamara Berdowska, Beata Ewa Białecka, Rafał Borcz, Andrzej Cisowski, Martyna Czech, Dawid Czycz, Jan Dziaczkowski, Michał Gątarek, Bożena Grzyb-Jarodzka, Paweł Hajncel, Bartłomiej Jarmoliński, Paweł Jarodzki, Ewa Juszkiewicz, Bartosz Kokosiński, Dominika Kowynia, Tomasz Kręcicki, Robert Maciejuk, Jarosław Modzelewski, Paweł Matyszewski, Małgorzata Rozenau, Wilhelm Sasnal, Ewa Skaper, Leon Tarasewicz, Jerzy Truszkowski, Andrzej Wasilewski, Karolina Zdunek.

Mezi desítkami obrazů je zařazena i videoinstalace Sławomira Rumiaka, jako protipól tradiční malby na plátně.

Agata Smalcerz