TZ: Projekt na 58. mezinárodní bienále v Benátkách vytvoří Stanislav Kolíbal

Projekt na 58. mezinárodní bienále v Benátkách vytvoří Stanislav Kolíbal / Praha / 1. 10. 2018

Stanislav Kolíbal (1925) bude reprezentovat Českou republiku na příštím ročníku výtvarného bienále, které bude zahájeno 11. května 2019 v Benátkách. Odborná porota vybrala jeho projekt z celkem 23 přihlášených.

„Jsem rád, že jsem byl vybrán, i když se tak stalo v mém pokročilém věku. Je pro mě ctí uvést svoji práci v Českém a Slovenském pavilonu na tak prestižní přehlídce umění, jakou je benátské bienále. Účast je pro mě výzvou a pevně věřím, že budu schopný představit podstatu mé mnohaleté tvorby kombinací starších prací s těmi zcela novými v projektu, který reaguje na prostor pavilonu architekta Otakara Novotného. Nesmírně se těším a děkuji mezinárodní odborné porotě za volbu právě mého návrhu,” uvádí Stanislav Kolíbal.

Odborná porota byla s celkovou úrovní přihlášených projektů spokojená. Volbou Stanislava Kolíbala ocenila celoživotní dílo průkopníka českého avantgardního umění, které již po sedm desetiletí hovoří moderním a současným jazykem a neustále ovlivňuje i nejmladší uměleckou generaci.

„Kolíbalův návrh podtrhuje mistrovskou architekturu československého pavilonu architekta Novotného a zároveň koncepčně reaguje na kurátorské téma příštího bienále, jímž je umění jako možná odpověď na složitost dnešní doby. Umírněnost Kolíbalova tvarosloví je protilátkou vůči ironickému podtónu staré čínské kletby „přál bych vám žít v zajímavé době“, která se stala hlavním tématem bienále pod kurátorským vedením Ralpha Rugoffa. Totéž platí pro Kolíbalovu pokornou tvorbu a umělecký názor: je to zdrženlivý, ale přesto angažovaný a vášnivý postoj, víra v umění jakožto aktivní formu osvobození a emancipace, jež je bouřlivá a vzdorovitá, ale současně hledá konsensus, jež je kombinací formy a ideje, jež převrací paradigmata, normy a globální vnímání vzhůru nohama. Kolíbalův návrh zve diváky na cestu umělcovou myslí a klade důraz na tvorbu nezávislého hlasu, v němž se estetické mísí s politickým a „zajímavá doba“ – po válce, po roce 1989, s ohledem na současný vývoj v umění – dostává věrnou a nekompromisní podobu,“ uvádí stanovisko odborné poroty.

„Dílo Stanislava Kolíbala obstojí na jakékoli mezinárodní výstavě, jeho význam je ale také specificky lokální. Tvorba z poloviny šedesátých let nebyla, s ohledem na politickou situaci v Československu, v době svého vzniku ceněna, a tak představení Kolíbala na bienále je šancí tuto skutečnost napravit a oslavit zároveň dílo, které pokračuje i po další generace,“ doplňuje ředitelka Gulbenkian Musea v Lisabonu a členka poroty Penelope Curtis.

Stanislav Kolíbal završí přítomnost českých umělců širokého generačního spektra, kteří reprezentovali ČR na posledních ročnících: Dominika Langa (1980) v roce 2011, Zbyňka Baladrána (1973) v roce 2013 a Jiřího Davida (1956) v roce 2015.

Členové poroty Adam Budak, komisař pro bienále v Benátkách za NGP Penelope Curtis, ředitelka Gulbenkian Musea v Lisabonu Jiří David, umělec a český zástupce na 56. mezinárodním bienále umění v Benátkách Helena Provazníková, zástupkyně Ministerstva kultury ČR Otto M. Urban, ředitel Sbírky umění 19. století, NGP Hilke Wagner, ředitelka muzea Albertinum, Státní umělecké sbírky Drážďany

Do otevřené soutěže, kterou vypsala Národní galerie Praha, se přihlásilo celkem 23 uchazečů, na pomyslné druhé a třetí místo zvolila odborná porota projekty Matthewa Witkovského a Jana Švankmajera.

Bienále v Benátkách přiláká ročně více než půl milionu mezinárodních návštěvníků. První ročník se konal v roce 1895, Československo se ho účastní již od roku 1920. Český a Slovenský pavilon architekta Otakara Novotného z roku 1926 patří navíc mezi nejcennější stavby v areálu Giardini di Castello.