TZ: Slavnostní předání zrekonstruovaného objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni

Slavnostní předání zrekonstruovaného objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni / Alšova jihočeská galerie / České Budějovice / 25. 11. 2020

V pátek 4. 12. 2020 v 10:00 hodin proběhne slavnostní předání zrekonstruovaného objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně Alšově jihočeské galerii za přítomnosti náměstka hejtmana Jihočeského kraje Pavla Hrocha a vedoucího odboru kultury a památkové péče Patrika Červáka.

V roce 2018 byly zahájeny práce na objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně, pobočka Alšovy jihočeské galerie, díky získanému dotačnímu projektu IROP, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007859. Cílem projektu byla celková rekonstrukce objektu a vytvoření nových výstavních prostor pro stálou expozici i krátkodobé výstavy. Pobočka tak bude mít celoroční provoz, což oproti stávajícímu pěti měsíčnímu provozu generuje větší množství pracovních příležitostí pro občany Bechyňska a okolí. Dále budou vystaveny nové depozitární prostory pro uchování sbírkových předmětů keramiky. Záměrem AJG je posunout instituci do 21. století, která je otevřená nejširší veřejnosti, odborné i laické.

AJG v současné době realizuje další 2 projekty IROP, stavební práce již proběhly na budovách objektu Sparta, Puklicova 41 a objektu Wortnerův dům, U Černé věže 22 v Českých Budějovicích. Oba projekty jsou v celkové hodnotě cca 50 mil. Kč a v letošním roce byly oba objekty otevřeny veřejnosti.