TZ: TINA B.

TINA B. / Praha / 8. - 25. 10. 2009

Lokace:

Dům U Kamenného zvonu, Galerie Vernon City, pěší zóna Ovocný trh, pěší zóna Na příkopech, Galerie Vernon, dvůr Hergetovy cihelny, Alternativní prostor Dělnická, Parkhotel Praha, AVU, Vernon Projekt…

Nová éra současného umění začíná

Po tři říjnové týdny (8. – 25.10.) se Praha opět sává Mekkou současného umění. Již po čtvrté totiž přichází mezinárodní festival současného umění TINA B. tentokráte ve žlutém balení.

Klíčové téma čtvrtého ročníku TINY B. se vymezuje slovním spojením ‚Nová éra‘ (New Era).

Organizátoři posouvají pozornost na nové výhlídky současného umění. Tato kurátorská koncepce je podtržena odhodláním festivalu TINA B. zkoumat vztahy a vazby mezi novými experimentálními formami uměleckého vyjadřování a širšími kulturními i společenskými souvislostmi. Kam směřuje současné umění? Jaké tématické kontexty jsou mu vlastní? A jaké jsou jeho nejnovější formy, tvary a barvy?

TINA B. se snaží přinést co možná nejširší průzor progresivním světem dnešního vizuálního umění, kde myšlenka zrozená před minutou je nyní již minulostí.

V Praze představí díla padesáti umělců ze všech koutů zeměkoule. Festival je tak jedinečnou příležitostí k setkávání, poznávání, výměně názorů i zkušeností nejen mezi umělci a milovníky umění, ale křížem krážem napříč uměleckým spektrem.

Festival současného umění TINA B. je anglickou zkratkou ‘This Is Not Another Biennial,’ tedy ‚Toto není další bienále.‘ Jméno TINA B. ale také evokuje představu o smyslné postavě – patronce festivalu a tajemné průvodkyni, která doufejme opět na festival přiláká tisíce návštěvníků.

Jako každý rok jsme v rámci festivalu připravili také off-program, tedy Týden speciálních akcí a performancí od 8. do12.10., který bude naplněn množstvím diskusí, přednášek, akcí ve veřejném prostoru, vernisáží, performancí a jiných událostí.

Festival představí sedm kurátorských projektů přímo v pulsujícím historickém centru Prahy opět v netradičních lokacích. S letošním hlavním tématem se ještě více koncentruje na nová média, digitální technologie, videa, instalace a nabídne i velkou řadu performancí.

KURÁTORÁTORSKÉ PROJEKTY

HRANICE NOOSFÉRY / kurátorka: Blanca de la Torre (ESP)/ Projekt „Hranice noosféry“ se soustředí na současný stav naší společnosti, která dosáhla kritického bodu. Vyústěním této krize je paradoxně návrat k duchovním principům. Jak říká Eric Davis „Vyzveme bestii, aby se ukázala.‘

ZA VINOU/ kurátor: Doron Rabina (UAE)/ Výstava „ZA VINOU“ vedená izraelským kurátorem Doronem Rabinem představuje díla z oblasti videoartu. Tématicky a koncepčně se zaměřuje na motiv viny. Vina je přitom vnímána nejen jako zdroj úvah o morální odpovědnosti, ale jako zdroj myšlenek a jako generátor života.

STREAMING MUSEUM / kurátorka: Nina Colosi (US)/ Festival TINA B. letos začal spolupracovat s organizací Streaming Museum, která byla založená 29. ledna v New Yorku. Streaming Museum nyní vytváří celosvětovou síť kulturních metropolí, do kterých přes internet vysílá umělecká díla a výstavy v reálném čase.

PERFORMANCE ART OF THE 80´s COMPARISON / kurátorka: Paulina Kolczynská ( PL)/ Výstava skládá dohromady velmi specifickou skupinu děl tří autorů, kteří ve svých rodných zemích vytvářeli série umělecké tvorby v letech mezi 1976 a 1983 a tím představuje jakýsi úvod do srovnávací studie postupů v dílech Jiřího Kovandy (CZ), Hassan Sharifa (UAE) a Zbigniewa Libery (PL) ze sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století.

WORKSHOP PERFORMANCE ART / kurátor: Johannes Deimling (DE)/ Umělec BBB Johannes Deimling povede speciální workshop performance art, který předvádí v řadě měst po celém světě. Výsledky workshopu budou představeny 9.10. v rámci večeru performancí (více www.tina-b.eu).

TINA B. MEETS MINI ROOF ART / kurátorka: TINA B./ Na pěší zóně Ovocného trhu připravila letos TINA B. speciální umělecký projekt TINA B. MEETS MINI ROOF ART. Sedm tvůrců umělecky ztvárnilo střechy vozu MINI Cooper. Část výtěžku z prodeje těchto uměleckých děl bude věnována Evropskému výtvarnému centru pro postižené děti Sněženka.

TINA B. ON THE ROAD/ kurátorka: TINA B./ Na svých cestách za uměním do zahraničí se organizátoři a kurátoři festivalu TINA B. setkávají s množstvím uměleckých osobností. Ty, kteří je svou tvorbou

zaujmou nejvíce, se snaží ukázat i pražskému výtvarnému světu v rámci samotného festivalu v sekci TINA B. ON THE ROAD.

SAMOSTATNÝ PROJEKT

Vernon Projekt – Čestmír Přindiš ( POSTERAGE No.1)

Heřmanova 12, Praha 7, 8.10.-27.11., vernisáž: 7.10. v 18.00

LOKACE

OTEVŘENO: út-ne 12-18

· GALERIE VERNON

Janovského 23, Praha 7

VERNISÁŽ: 7. října v 18.00 (performance – Barbara Rosenthal)

doba konání výstavy: 7.10.-27.11.09

PERFORMANCE ART OF THE 80´S COMPARISON

Vystavující umělci: Hassan Sharif (UAE), Zbigniew Libera (PL), Jiří Kovanda (ČR)

ROUNDTABLE: Jiří Kovanda (CZ), Zbigniew Libera (PL), Paulina Kolczinská a další – 9. října, 15.00

· GALERIE VERNON CITY

VERNISÁŽ: 8. října v 18.00

doba konání výstavy: 8.-25.10.09

TINA B. ON THE ROAD

Vystavující umělci: Com & Com, 1HART, Lauri Lyons, Jens Becker, Antonio Pilade,

Valerio Berruti, Milan Houser, Paolo Cirio

· DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

Staroměstské náměstí 13, Praha 1

VERNISÁŽ: 8. října v 19.00

doba konání výstavy: 8.-25.10.09

Umělecká díla ze 3 sekcí festivalu ve sklepních prostorách Domu U Kamenného zvonu

BEYOND GUILT/ HRANICE NOOSFÉRY/ TINA B. ON THE ROAD

Vystavující umělci: Oliver Hussein, Guy Ben-Ner, Roee Rosen, Ronnie Bass, Ruti Sela & Maayan Amir, Uri Nir, Gilad Ratman, Yoke and Zome, Petra Valentová, Ron Rocco, Andrea Bianconi, Elena Bajo, Ivan Navarro, Warren Neidich, Christoph Draegen, Johannes Gees, SEMP, Chus García Fraile, Yves Netzhammer, Olaf Breuning, Federico Solmi

PERFORMANCE: 8.října - Andrea Bianconi (IT), Darina Alster (CZ)

· Dvůr Hergetovy cihelny - projekt Bubbles umělkyně Jenny Marketou

· ALTERNATIVNÍ PROSTOR DĚLNICKÁ

Dělnická 65, Praha 7 – TINA B. MEETS MINI ROOF ART- WORKSHOP UMĚLCU

7.,8. října - 12-17 hod. - otevřený veřejnosti

· PARKHOTEL PRAHA

Veletržní 1502/20, Praha 7

9.října, 18 – 21.00 - Večer performancí pod vedením performera Johannese Deimlinga - vstup zdarma

· PĚŠÍ ZÓNA OVOCNÝ TRH

Ovocný trh open-air, Praha 1

VERNISÁŽ: 11. října v 11.00

doba konání výstavy: 11. – 25.10.09

TINA B. MEETS MINI ROOF ART

Vystavující umělci: Mauro Cuppone (IT), Jacob Ouillette (USA), Santiago Montoya (Kolumbie), Tomáš Spevák (CZ), Dita Havránková (CZ), Daniel Hanzlík (CZ), Markéta Hlinovská (CZ)

· PĚSÍ ZÓNA NA PŘÍKOPECH

Na Příkopě (před obchodem New Yorker), Praha 1

VERNISÁŽ: 12. října v 15 hodin

3 VIDEO-KONTEJNERY – 3 VIDEOSEKCE: STREAMING MUSEUM/

OU VA LA VIDEO?/TINA B. ON THE ROAD - videa

doba konání výstavy: 12. – 25.10.09

Vystavující umělci: Dani Marti, Daniel Rodrigo, Ran Juany, Tina Willgren, Stephana Schmidt, Mihai Grecu, Liana Zanfrisco, Pietro Mele ad.