TZ: Vychází kolektivní monografie Synthetic Becoming

Vychází kolektivní monografie Synthetic Becoming

Chemické látky průmyslového původu, včetně těch se schopností narušovat činnost hormonálních systémů, na které se soustředí kniha, se staly všudypřítomnou součástí života: od mikroplastů v hlubinách oceánů, přes rozkladu odolávající perfluorované a polyfluorované alkylové látky v polárních ledovcích, až po rozšiřující se škálu syntetických chemických látek v placentě a mateřském mléce—dnes už na Zemi nejspíš neexistuje kout, kam by chemické látky vzniklé v důsledku lidské aktivity nestačily proniknout. Jak moc na nás tyto látky působí a s jakými důsledky? Kým se s nimi stáváme? Jak s nimi můžeme být jinak?

V koedici FaVU VUT a berlínského vydavatelství K. Verlag vychází odborná publikace Synthetic Becoming tematizující spolubytí s hormonálně aktivními chemickými látkami. Kniha je kolekcí čtrnácti výzkumných intervencí doplněných o mezioborový glosář pojmů mapující oblast endokrinních disruptorů a hormonální biopolitiky.

Synthetic Becoming kriticky upozorňuje na újmu, kterou neodpovědná, ziskem motivovaná průmyslová produkce chemikálií působí. Především ale s vědomím nutnosti sdílet svět s těmito látkami s potenciálem nás zranit, ba i zabít, zkoumá možnosti života schopného odolávat, přežít a pokračovat dál—díky otevřenosti experimentům, strategickým, více než lidským spojenectvím a solidárním pečujícím sítím. Příběhy spřádané jednotlivými projekty odmítají politiku čistoty a jsou afirmací „znečištěných“, zraněných a zranitelných forem bytí v chemickém antropocénu a jejich schopnosti dále se měnit a přeskupovat—stávat se někým jiným—společně s těmito látkami i jim navzdory. V návaznosti na myšlenky posthumanismu a nového materialismu a s citlivostí queer ekologií tak kniha namísto vyjadřování obav ze znečištění a toxicity rozvíjí diskurz zabývající se přítomností chemických látek v prostředí skrze koncepty stávání se, představivosti a péče. Nabízí tím kritickou, avšak nadějeplnou vizi života se syntetickými chemickými látkami, tvořící alternativu jak k normativním představám o „zdravých“ a „čistých“ tělech a prostředích bez „toxických“ chemických látek, tak k nihilistickým obrazům antropocénní apokalypsy.

Uvažování o syntetickém spolubytí se promítá i do materiální podoby knihy vytištěné na nenatíraném papíře vyrobeném ze 100% recyklovaných vláken. Recyklováním papírová vlákna ztrácí pevnost a pružnost a navzdory několikastupňovému procesu dekontaminace obsahují zbytková množství inkoustů, lepidel a dalších cizorodých látek. Přestože je výroba papíru z recyklovaných vláken ekologicky šetrnější, včetně nižší spotřeby chemických látek, než je tomu u výroby papíru z panenských vláken, ve výsledku obsahuje vyšší množství potenciálně škodlivých chemických látek jako jsou například endokrinní disruptory, na něž se soustředí kniha. Solidarita se „znečištěnými“, zraněnými a zranitelnými formami přebývání ve světě se tak promítá nejen do obsahu knihy, ale i do samotného aktu čtení. Křehké tělo knihy a drobné mikročástice zbytků tiskařských inkoustů a barev a dalších nežádoucích látek, jež prostupují její stránky, jsou připomínkou komplexních materiálních vztahů, do nichž jsme v éře označované jako antropocén zapleteni, a zároveň i výzvou k tomu, abychom tyto vztahy citlivě reflektovali v každodenní praxi.

Kniha bude uvedena během stejnojmenné výstavy v Galerii FaVU.

Synthetic Becoming

Malin Ah-King & Eva Hayward; Aliens in Green (Léonore Bonaccini, Ewen Chardronnet, Xavier Fourt, Špela Petrič, Mary Tsang); Adham Faramawy; Feminist Technoscience Governance Collaboratory (Jacquelyne Luce, Vrisha Ahmad, April Albrecht, Sarah Hyde, Amanda Kearney, Lainie LaRonde, Alek Meyer, Cassie Pawlikowski, Karisa Poedjirahardjo, Emily Pollack, Anjali Rao-Herel, Ella Sevier); Annabel Guérédrat, Rian Ciela Hammond & Krystal Tsosie; Franziska Klaas & Susanne Bauer; Marne Lucas; Mary Maggic; OBOT (Maddalena Fragnito & Zoe Romano); Byron Rich; Mariana Rios Sandoval & Rosæ Canine Collective (Bethsabée Elharar-Lemberg, Maïwenn Le Roux, Elena Souvannavong); Lenka  Veselá; Ker Wallwork. Design Day Shift Office (Bára Růžičková & Terezie Štindlová).