Vedúca skamenelina v Novej synagóge

Prokop Bartoníček & Benjamin Maus, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Simona Gottierová & Martina Mäsiarová, Handa Gote research & development, Ema Kopincová & Matej Kopinec, Michal Machciník, Milan Mikuláštík, Veronika Vojtušová, Nina Závodská a neznámi autori muzeálnych exponátov / Vedúca skamenelina / kurátorka Ivana Rumanová / architektúra výstavy Jakub Kopec / Nová synagóga Žilina / 9. 5. - 14. 7. 2019

Foto: Peter Sandík