Život, smrť, láska a spravodlivosť v tranzite.sk

Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed, Babi Badalov, Savaş Boyraz, Harun Farocki, Forensic Architecture, Ladislava Gažiová, Jasper Kettner & İbrahim Arslan, Denis Kozerawski, Anike Joyce Sadiq, Hale Tenger, Rojda Tuğrul, István Zsíros / Život, smrť, láska a spravodlivosť / Kurátori: Didem Yazıcı, Peter Sit / tranzit.sk, Bratislava / 8. 6. 2021 – 15. 10. 2021

Foto: Adam Šakový