Žofia Dubová v Galérii umenia Ernesta Zmetáka

Žofia Dubová / Niekde medzi miestom a obrazom / Kurátorka: Martina Bábinová / Galéria umenia Ernesta Zmetáka / Nové Zámky / 30. 5. – 8. 7. 2023

Foto: archív galérie