Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko vo VSG

Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko / Idle Cruising / Kurátor: Erik Vilím / Vizuálna identita: Tomáš Kocka / Hudba: Sám Bady / Východoslovenská galéria / Košice / 31. 1. 2020 – 22. 3. 2020

Foto: Ondrej Rychnavský