Boudník na Kladně

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna nabízí do konce března výstavu grafické tvorby Vladimíra Boudníka. Prostředí zasvěcené manuální práci, které Boudníkovy tisky rámuje, však neposkytuje pouze kontext vyzývající k hlubšímu prožitku vystavených děl či připomínku procesu jejich vzniku. Osobitost místa jasně odhaluje i meze samotné výstavy.

 

Aktivity Hornického skanzenu Mayrau se zdaleka neomezují jen na péči o těžební minulost. I přes význam těžkého průmyslu a jeho dopadu na podobu celého regionu se dění na Mayrau nesoustředí jen na lokální hornickou kulturu. Zdejší výstavní program je vytvořen se zřetelem k mnohem širšímu poli kulturních snah. Areál Mayrau je dlouhodobě otevřen modernímu a současnému umění. Výrazný industriální charakter a důlní minulost poskytují představovaným dílům výjimečnou odraznou desku a v neposlední řadě i možnost otestovat vlastní působivost a sdělnost mimo svůj základní okruh diváků.

Výstava Návrat do Kladna se ocitla v téže situaci a vypořádala se s ní pouze částečně. Jednoznačným přínosem je už rozhodnutí představit Boudníkovo dílo na Kladně. Syrová materiálnost grafických listů Vladimíra Boudníka nepochybně těží z konfrontace s pracovním prostředím. V tiscích vytvořených za pomoci materiálů a předmětů, které se v okolí přirozeně nacházejí, už náhle není určující historický rozměr. Z dokladu významné vývojové kapitoly moderního umění se opět stává především věc určená k pohledu. Díky bezprostřednímu zapojení do nečekaných místních souvislostí naopak vystupuje kreativita využití nečekaných prvků. Místo vybrané k prezentaci grafik Vladimíra Boudníka tak podtrhuje prvotní úmysl, který umělec ve své tvorbě sledoval. Jeho snaha uchopit lidskou existenci v její celistvosti zahrnovala nejen tvořivost, ale i kontext, v němž se tvůrčí potenciál realizuje. Prostředí Mayrau zbavuje díla muzejní strnulosti, vysvobozuje je z jejich místa v kánonu českého moderního umění a vrací jim původní roli nástroje určeného k aktivizaci lidského vnímání. Instalace Návratu do Kladna ve svých nejlepších momentech výrazně pomáhá naplnit cíle, které Vladimír Boudník pro své práce vytyčil.

Účinná překvapivost instalace však funguje pouze tam, kde umělecká díla se svým okolím komunikují a jsou si vědoma kontextu, do něhož byla zasazena. Použité výstavní metody ovšem směřují spíše k obvyklému muzejnímu způsobu prezentace moderního umění. V některých případech ale konvence modernistického vystavování využité v prostoru, který je modernistickému ideálu bílé krychle krajně vzdálen, působí samy proti sobě. Na pozadí použitých neutrálních paspart a bělostných panelů tak o to výrazněji vyniknou surrealistické kořeny Boudníkovy tvorby. Jsou tematizovány náhodným sousedstvím s už neplatnými pracovními směrnicemi, krucifixem či s prodejním automatem, v němž se jeho tisky ocitly.

Zejména ve druhé části výstavy se důraz na svéráznou povahu místa postupně vytrácí a  instalace stále výrazněji nabývá charakteru muzejní expozice, jejímž cílem je etablovat opomíjeného velikána. Výsledkem této snahy je druhotná estetizace překládané umělecké tvorby. Kde první úsek výstavy pouze nabízel možné způsoby vnímání Boudníkovy grafiky, uchyluje se expozice v druhém sále k doslovnosti a návodnosti. Namísto dialogu s nezvyklým prostředím se výstava v druhé části omezí na sdělení divákovi, že se nachází v přítomnosti díla velkého tvůrce. Používá k tomu nejen přehlídku nesourodých knih, které se Boudníkovou tvorbou zabývaly, ale třeba i půvabně naaranžované kovové špony umístěné na piedestalu.

Ačkoli je přesvědčení o výjimečnosti Boudníkovy tvorby zcela legitimní a jeho práce si své místo v dějinách českého moderního umění nepochybně zaslouží, výstava Návrat do Kladna je vyjadřuje způsobem, který může podstatně omezit diváckou zkušenost.

______________________________________________________

Vladimír Boudník: Grafika / kurátorka: Dominika Havlová / Hornický skanzen Mayrau / Vinařice - Kladno / 21. 10. - 30. 3. 2014

Jitka Šosová | Narozena 1986, vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, v současné době je studentkou navazujícího teoretického studia na UMPRUM. Působí v lektorském oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie a v galerii K4. Publikuje v tištěných (Art&Antiques, Atelier) i elektronických médiích (Artalk, Film a video).