Edita Štrajtová a Barbora Volfová v Jedna Dva Tři Gallery

Edita Štrajtová, Barbora Volfová / Where the Sun Sets and Where It Rises, part one: PROLOGUE / Jedna dva tři Gallery / Petrohradská kolektiv / Praha / 17. 5. - 28. 5. 2021

Foto: Max Vajt