Hrana je hladina: Sceranková s Hruškovou

10. 11. 2015Susan MalyRecenze

Charakterem své práce spřízněné umělkyně Lucia Sceranková a Katarína Hrušková zrealizovaly v brněnské galerii OFF/FORMAT výstavu, jejíž finální podoba je tvarem, který vzešel ze společného dialogu. Pro obě autorky je příznačné fluidní prolínání médií (fotky s instalací či autorským zásahem), stejně jako stírání hranice mezi fikcí a realitou.

Pomocí jemných, ale znejišťujících zásahů rozehrávají se svými diváky hru bystřící jejich vnímání a prohlubující citlivost smyslů. A právě schopnost evokovat senzuální vjemy je jedním z klíčových rysů představených artefaktů, které se buď reálně nacházejí v galerii, nebo jsou zde reprezentovány prostřednictvím autorských fotografií. I s těmito „fotozáznamy“ však umělkyně pracují s důrazem na jejich materiální přítomnost, jejíž manipulací obohacují díla o další významovou vrstvu.

Umně vybalancované protiklady a nečekaná materiálová spojení čerpají sílu z našich každodenních zkušeností; z forem, struktur, vůní a chutí, jichž se naše smysly dotýkají. Aktivním se stává současně i naše očekávání pramenící z těchto zkušeností. Oč více (a snad i libě) jsme tedy překvapeni, přistoupíme-li k objektům blíž, abychom rozpoznali jejich materiální podstatu. Mléčně bílý a tvrdý porcelán hrnku splývá díky křehké rovnováze povrchového napětí s po okraj nalitým mlékem. A další z objektů nás zase nechává vychutnat si měkkost másla naneseného na kámen se stejnou samozřejmostí jako na krajíc chleba. Působení všedních materiálů je tak umocněno v jejich vykontrastovaném spojení.

Práce s přirozenými vlastnostmi materiálů, předmětů i fyzikálními zákonitostmi nabíjí díla silou tkvící v jednoduchosti a probouzející až hmatatelnou touhu po smyslovém zážitku. Instalace a fotografie nabízí divákovi komorní dramata zachycená v čase, která bychom v plynutí našich dní snad ani nezaznamenali, nepřikládali jim žádnou váhu či jim nepřipsali žádný význam. Jsme schopni stále ještě vnímat, objevovat a nechat se obohacovat autenticky zažívanými drobnostmi? Celá instalace je protknuta atmosférou rukodělné realizace, včetně autorkami zhotoveného galerijního mobiliáře. Větší čistota instalace by jistě podtrhla vizuální působení děl, ale nebyli bychom pak na druhé straně zase ochuzeni o jeden z významných rysů práce autorek?

Skutečností hodnou pozornosti je pak také to, že nápodoba, více či méně přesvědčivá, je pro naše vnímání již standardem. Lesk plastových křišťálů, teplo umělého mramoru a vlnění vinylové dlažby jsou běžnými vjemy, kterými jsme obklopeni. Na možnosti klamu jsme si navykli, gelovými nehty počínaje a virtuálními počítačovými simulacemi konče. Není však něco znepokojivého na samozřejmosti, s jakou bereme tyto náhražky za své? Na naší neschopnosti, pohodlnosti či nevůli rozlišovat? I tuto rovinu úvah vyvolává práce obou slovenských umělkyň. Lucia Sceranková a Katarína Hrušková však vyvažují poměr skutečnosti a iluze s nadhledem, jemným humorem a citlivostí. Jejich výstava také naznačuje, že kultivovanost a působivost výsledku nezáleží možná ani tak na ušlechtilosti materiálu, jako spíše na adekvátnosti jeho použití.

_________________________________________________

Lucia Sceranková a Katarína Hrušková: Hrana je hladina / Galerie OFF/FORMAT / Brno / 14. 10. – 11. 11. 2015

_________________________________________________

foto: archiv OFF/FORMAT, Martina Schneiderová

Susan Maly | Narozena 1987, vystudovala Výtvarnou výchovu a Galerijní pedagogiku na Pedagogické fakultě MU, kde v současnosti pokračuje v doktorské formě studia. Pracovala jako lektorka v Galerii TIC a OFF/FORMAT v Brně. Zapojila se do projektu Speciální výtvarná výchova zaměřeného na výtvarnou činnost se znevýhodněnými skupinami. Nyní se zabývá možnostmi interdisciplinarity v rámci galerijní pedagogiky.