Iniciatíva #Stojím pri Kunsthalle vstupuje do verejného priestoru

Iniciatíva #Stojím pri Kunsthalle vstupuje do verejného priestoru

Občiansko kultúrna iniciatíva #Stojím pri Kunsthalle, ktorá vznikla ako reakcia na zámer Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Národného osvetového centra zriadiť v historickej budove Domu umenia tzv. Kreatívne centrum, vrcholí vstupom do verejného priestoru. Ako formu pro bono podpory poskytla billboardové plochy v centre Bratislavy spoločnosť euroAWK. Pilotná billboardová kampaň potrvá až do konca júna a bude perspektívne pokračovať aj počas ďalších letných mesiacov. Za možnosť presiahnuť do širšieho verejného priestoru a pripomenúť tak myšlienku osamostatnenia a priestorovej stabilizácie, KHB vďačí najmä novému mediálnemu partnerovi – spoločnosti euroAWK. Sériu billboardov v lokalite Starého Mesta a Nového Mesta paralelne doplní aj širšia plagátová kampaň, ktorá zachytáva všetky osobnosti, ktoré sa do iniciatívy zapojili svojou fotografiou a názorom.

Návštevníci Kunsthalle Bratislava si na recepcii galérie taktiež môžu kúpiť originálnu plátenku s rovnomenným nápisom v dizajne kampane, pričom kúpou podporia ďalšie aktivity tejto iniciatívy.  Záujemcom sú naďalej k dispozícii odznaky aj plagáty so všetkými zapojenými osobnosťami, ktoré sú rovnako distribuované do kultúrnych centier, škôl, či iných miest v Bratislave. Iniciatíva #Stojím pri Kunsthalle postupne koncentruje a presúva svoju aktivitu na podporu novej, širšie zameranej iniciatívy Stojíme pri kultúre, zapája sa a pomáha s organizovaním stretnutí a podujatí, formuluje stanoviská a informuje verejnosť o aktuálnej situácii v kultúre.

#Stojím pri Kunsthalle je nezisková občiansko kultúrna iniciatíva zameraná na podporu myšlienky inštitucionálneho osamostatnenia a priestorovej stabilizácie Kunsthalle Bratislava. Je reakciou na zámer Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Národného osvetového centra zriadiť v historickej budove Domu umenia tzv. Kreatívne centrum. Osobnosti, občania a podporovatelia Kunsthalle Bratislava sa pro bono zapájajú formou fotografie a krátkeho názoru, ktoré sú šírené vo verejne dostupnom on-line prostredí. Do kampane je možné sa zapojiť aj individuálne, vlastnou fotografiou a použitím označenia #stojimprikunsthalle.

Stručná časová os udalostí:

V marci 2019 žiadalo vedenie KHB o stretnutie s pani Laššákovou na tieto štyri navrhované

témy: budúcnosť KHB, perspektívy osamostatnenia KHB, prioritné projekty KHB a plán zriadenia tzv. Kreatívneho centra v Dome umenia.  Do dnešného dňa sa rokovanie nekonalo a nedostali sme na túto požiadavku žiadnu odpoveď,

4. 4. 2019 na oficiálnom otvorení výstavy Inverzná romantika v Kunsthalle Bratislava ministerka kultúry Ľ. Laššáková upokojila verejnosť s tvrdením, že Ministerstvo kultúry Kunsthalle Bratislava zrušiť neplánuje a pôjde len o rekonštrukciu a vymaľovanie priestoru, v ktorom sa nachádza,

8. 4. 2019 počas verejnej diskusie, ktorá sa konala na pôde Vysokej školy výtvarných umení   s názvom Ako ďalej s Kunsthalle? Čo s kreatívnymi centrami?“ pani Ľubica Laššáková verejne prehlásila, že podporí vznik samostatnej Kunsthalle s navýšením ročného rozpočtu o 250.000 – 300.000,- €,

12. 4. 2019 Ministerstvo kultúry prostredníctvom SNG požiadalo KHB o zaslanie podkladov obsahujúcich ideový zámer vzniku novej organizácie, návrh predmetu činností, návrh organizačnej štruktúry a návrh jej rozpočtu vo funkčnej klasifikácii do 10. 5. 2019,

6. 5. 2019 KHB vypracovala a v požadovanom termíne odovzdala Zámer osamostatnenia Slovenského centra vizuálnych umení, obsahujúci všetky požiadavky spomínané vyššie,

13. 5. 2019 bola KHB informovaná o výške prideleného príspevku na prioritné projekty -  15.000,- €, pričom požadovaná výška príspevku bola 180.000,- €. Mailová informácia neobsahovala žiadne odôvodnenie radikálneho zníženia podpory,

15. 5. 2019 bola pani Laššákovej odoslaná žiadosť o prehodnotenie výšky pridelených finančných prostriedkov na prioritné projekty. KHB navrhovala dofinancovať prevádzkový rozpočet galérie o náklady spojené s prenájmom a výpožičkou priestorov (70.000,- €), uhrádzané pravidelne ročne Národnému osvetovému centru (o čo KHB paralelne žiadala prostredníctvom SNG 21. 5. 2019) a zároveň zvýšenie celkovej podpory žiadaných priorít na 30.000,- €,

16. 5. 2019 vytvoril hudobník Martin Burlas  HYPERLINK "https://www.peticie.com/peticia_za_odvolanie_mnisterky_kultury_laakovej_pre_zasahovanie_do_odbornych_procesov_a_nekompetentnos?a=2" petíciu za odvolanie ministerky kultúry Laššákovej pre zasahovanie do odborných procesov a nekompetentnosť, ktorá má k dnešnému dňu takmer 10.000 podpisov,

20. 5. vydala KHB  HYPERLINK "http://www.kunsthallebratislava.sk/tlacova-sprava/stanovisko-kunsthalle-bratislava-k-aktualnej-situacii-20-5-2019" stanovisko k neprideleniu žiadanej výšky príspevku na prioritné projekty, ktorý je potrebný na plnohodnotné fungovanie KHB a k rozhodnutiu Ministerstva kultúry nepodporiť projekty zaoberajúce sa LGBTI tematikou, na podporu čoho KHB nasvietila fasádu budovy Domu umenia na dúhovo,

21. 5. 2019 - deň pred plánovaným protestom za odvolanie pani Laššákovej - bolo vedenie KHB a SNG pozvané na Ministerstvo kultúry so zámerom rokovať o aktuálnej situácii inštitúcie. KHB z Ministerstva kultúry dostala ústny prísľub o navýšení hodnoty príspevku tak, ako bolo navrhované v žiadosti zo dňa 15. 5. 2019 a k tomu bolo dodatočne prisľúbených ešte 40.000,- € na výstavu k výročiu Novembra '98. Na zápis zo stretnutia, či akékoľvek oficiálne potvrdenie prísľubu KHB stále čaká,

22. 5. 2019 sa uskutočnil protest za odvolanie pani Laššákovej, ktorý organizovala iniciatíva Stojíme pri kultúre a spojil množstvo kultúrnych inštitúcií, spolkov, odborných platforiem či širokú verejnosť. Doteraz na svoju funkciu nerezignovala,

27. 5. 2019 publikuje KHB komentár k vystúpeniu pani Laššákovej v televízii TA3 (23. 5. 2019), v ktorom podrobne dementuje tvrdenia ministerky,

4. 6. 2019 sa na pôde Ministerstva kultúry uskutočnilo ďalšie stretnutie za prítomnosti poverenej riaditeľky KHB Niny Vrbanovej, profesorky a umelkyne Ilony Németh a právnika Jaroslava Piláta. KHB stále čaká na oficiálny zápis zo stretnutia.

Kunsthalle Bratislava

Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava

Slovenská republika

www.kunsthallebratislava.sk

                  

Kunsthalle Bratislava | Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Súčasné vizuálne umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, KHB približuje a popularizuje novým experimentálnym modelom založenom na participácii, komunikácii a vzdelávaní.