Lorem ipsum dolor

do 2. 6. / Open Call Slyšet/Vidět

TZ: Rok české hudby: Projekt České filharmonie a Galerie Rudolfinum propojující hudbu s obrazem dává příležitost mladým audiovizuálním umělcům

(Praha, 18. dubna 2024) Česká filharmonie a Galerie Rudolfinum za podpory Lunchmeat Festivalu připravily v rámci Roku české hudby společný projekt s názvem Slyšet/Vidět, jehož cílem je vizuální ztvárnění hudby. Formou Open Callu vyzývají umělce do 35 let žijící v České republice, aby vytvořili audiovizuální dílo na základě výběru jednoho z pěti daných hudebních úryvků. Z dvoukolového projektu startujícího koncem dubna by mělo vzejít až patnáct audiovizuálních děl, která se na podzim představí na stejnojmenné výstavě
ve dvoraně Rudolfina. 

Moc mě těší, že Česká filharmonie a Galerie Rudolfinum přicházejí s dalším společným projektem, který jednak oslavuje Rok české hudby, jednak dává příležitost mladým audiovizuálním umělcům do 35 let. Zároveň jsem moc zvědavý, jak umělci k audiovizuálnímu ztvárnění hudby přistoupí,“ uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček

Projekt Slyšet/Vidět představuje další skvělou spolupráci Galerie Rudolfinum a České filharmonie. Značí prohlubující se rozvoj úzkých vztahů mezi oběma uměleckými institucemi sídlícími v budově Rudolfina, na které se od doby, kdy jsem převzala vedení Galerie Rudolfinum, cíleně zaměřuji. Jsem obzvláště ráda, že projekt podpoří a poskytne důležitou platformu pro začínající umělce z místní scény, a těším se na návrhy, se kterými se do projektu přihlásí,“ zdůraznila ředitelka Galerie Rudolfinum Julia Bailey.  

Pro Lunchmeat Festival je propojení zvuku a obrazu základním stavebním kamenem celé programové koncepce. Každoročně je naším cílem dávat prostor mladým lokálním talentům, podporovat jejich tvorbu a představit je v kontextu mezinárodní scény. Jsme velmi rádi, že se můžeme podílet na otevřené kreativní výzvě Slyšet/Vidět zastřešené dvěma prestižními uměleckými institucemi, jakými jsou Galerie Rudolfinum a Česká filharmonie. Považujeme za velmi přínosné pro celou audiovizuální scénu, že se tyto dva subjekty propojují a vytváří půdu pro akceleraci práce mladých audiovizuálních umělců,“ řekl ke spolupráci na projektu ředitel Lunchmeat Festivalu Jakub Pešek. 

První kolo Open Callu Slyšet/Vidět se uzavře 2. června 2024, do kdy přihlášení umělci musí odevzdat koncepty svého audiovizuálního díla na základě zvoleného hudebního úryvku. Odborná komise z nich vybere až patnáct finalistů postupujících do kola druhého, jejichž jména oznámí 17. června 2024. Druhé kolo finalistů končí 25. srpna 2024 odevzdáním hotových audiovizuálních děl. Na podzim budou díla prezentována na velko- formátových obrazovkách ve výstavě Slyšet/Vidět v prostoru dvorany Rudolfina. Každý z vystavujících finalistů získá za své dílo 15.000 Kč jako projev podpory pro mladé umělce.

V odborné komisi zasednou Julia Bailey (Galerie Rudolfinum), Prokop Jelínek (Česká filharmonie), Jakub Pešek (Lunchmeat Festival), Jen Kratochvil (FAMU) a Pavel Mrkus (FUD UJEP, Signal Festival).   
 
Veškeré podmínky, podrobné informace a podklady k účasti v Open Callu Slyšet/Vidět si prosím prohlédněte na webu.