Spolek Skutek vyzývá k vyhlášení výběrového řízení v Galerii Rudolfinum

Česká filharmonie

K rukám: MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel

Alšovo nábřeží 79/12

110 00 Praha 1

Věc:     Výzva ve věci Galerie Rudolfinum

Vážený pane generální řediteli,

jménem Spolku Skutek Vás vyzýváme k vypsání výběrového řízení na pozici ředitele Galerie Rudolfinum. Domníváme se, že je to vhodnou reakcí na dlouhodobou a opakující se kritiku jejího vedení panem Petrem Nedomou.

Jsme toho názoru, že za dlouhé období ve funkci ředitele se nastřádalo velké množství nereflektovaných problémů a sporných rozhodnutí. Po bezmála 29 letech, co byl Petr Nedoma do funkce jmenován, považujeme transparentní výběrové řízení na vedení galerie za důležité i pro Českou filharmonii. Jedině díky němu lze zjistit, zda stávající koncepce Galerie Rudolfinum je tou nejlepší, jakou si pro tuto výstavní instituci přát v blízké budoucnosti.

Za problematický považujeme také chybějící odborný orgán, který by průběžně hodnotil fungování galerie. Obdobná umělecká rada sice byla založena v roce 2006, avšak záhy se ukázalo, že by chod galerie nemohla nijak zásadněji ovlivňovat, a proto i brzy zanikla. Vyzýváme proto zároveň k zřízení kolektivního a nezávislého orgánu, jehož úkolem bude konzultovat programovou a provozní stránku fungování galerie. Jedině tak se bude možné vyhnout nezdravé koncentraci moci a jejího zneužívání, a pouze za této podmínky lze z Galerie Rudolfinum učinit instituci, která je vnímavá k proměnám priorit v oblasti výtvarného umění, požadavkům na jeho prezentaci v 21. století, ale stejně tak k vlastním zaměstnancům a pracovní etice obecně.

Chtěli bychom, aby Galerie Rudolfinum zůstala významnou českou „kunsthalle“. V roce 2009 se kulturní veřejnost nahlas postavila proti zamýšlenému odvolání Petra Nedomy Vaším předchůdcem Vladimírem Darjaninem. Dnes Vás naopak vyzýváme, abyste setrvání ředitele galerie nechal prověřit legitimním konkurzem. Setrvání v takto významné funkci by mělo být podmíněno výjimečnými schopnostmi každé osobnosti. Její výjimečnost by ale po uplynutí jasně stanovených období měla průběžně být potvrzována shodou profesionálů z dané oblasti. Jsme přesvědčeni, že právě to se ke škodě Galerie Rudolfinum dlouhodobě neděje.

Děkujeme, že obě naše výzvy zvážíte. Jako organizace obhajující profesní zájmy v oblasti výtvarného umění jsme i tentokrát připraveni být nápomocni s přípravou a realizací námi navrhovaných kroků.

S pozdravem

za Spolek Skutek

Mgr. et Mgr. Alena Kunicová, předsedkyně

V Praze dne 14. září 2022

Cc:       Ministerstvo kultury

Ing. Michal Mejdrech, Ph.D., ředitel odboru příspěvkových organizací

Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS., ředitelka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví

Maltézské náměstí 1

118 00 Praha 1


Spolek Skutek je profesní organizací sdružující osoby působící na poli vizuálního umění (umělce, kritiky, kurátory…), která vznikla, aby definovala a hájila zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, které si uvědomují, že solidarita a společná aktivita může kultivovat prostředí, v němž žijeme a tvoříme. Náplní činnosti je formulování problémů spjatých s působením na tuzemské výtvarné scéně a hledání a prosazování jejich systémového řešení.

https://www.spolekskutek.cz/

https://bit.ly/vyrocni-zprava-skutku-2018-2020

https://cs-cz.facebook.com/spolekskutek

https://skutkovapodstata.tumblr.com/

Spolek Skutek | Spolek Skutek vznikl v roce 2014, aby definoval a hájil zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, podílí se na diskuzích ohledně sociálního postavení umělců a umělkyň a vytváří tak platformu, která komunikuje jejich zájmy a potřeby směrem k veřejnosti a politické reprezentaci. Více informací o činnosti spolku naleznete na spolekskutek.cz.