Praha představí inovace v práci s daty v kultuře. Koná se Pražské kulturní fórum.

Co vlastně víme o kultuře v Praze? Víme, kdy a kde se odehrává, jak často, kdo na ní chodí nebo naopak nechodí a proč? Na tyto a další otázky odpoví optikou dat již čtvrtý ročník Pražského kulturního fóra. Mezioborová konference je určená lidem pracujícím v kulturních a kreativních odvětvích, studentům, akademikům, zástupcům veřejné správy, neziskovým i soukromým organizacím. Na akci s podtitulem Člověk kulturní, která proběhne 22.-23.dubna 2024 v Centru architektury a městského plánování (CAMP), vystoupí významné osobnosti evropské kultury Beatriz García a Anne Torreggiani. Bezplatná registrace probíhá skrze GoOut a kapacita je již téměř naplněna.

Pražské kulturní fórum (dále PKF) od roku 2021 pravidelně organizuje městská organizace pro rozvoj kultury Kreativní Praha a počet účastníků, kteří se za inspirací a odbornými diskusemi sjíždějí do Prahy z celé České republiky rok od roku roste. Aktuálně je přihlášených již více než dvě stě lidí.  

JUDr. Jiří Pospíšil, náměstek HMP pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata, k tomu uvádí: „Fórum je pro Prahu důležité nejen jako konference, ale také jako jedinečná platforma pro setkávání v širokém spektru oblasti kultury. Pro letošek ukazujeme inovace v oblasti práce s daty v kultuře. Praha využila evropské dotace k vytvoření jedinečných systémů pro sledování ekonomiky kreativních odvětví, které mohou být inspirativní i pro další kraje a města v Česku. Tyto nástroje představíme i ve spolupráci se špičkovými zahraničními experty. Osobně vnímám jak konferenci, tak perfektní znalost kulturního prostředí jako cestu k poskytování lepších služeb našim občanům.“

Na úvod prvního dne budou poprvé představeny dva datové pražské projekty MAPK a Evaluart, které výrazně ulehčují rozvoj všem pražským kulturním organizacím. "Díky unikátnímu šetření kulturního chování Pražanů v rámci projektu MAPK, které v minulém roce na reprezentativním vzorku 1600 lidí realizovala pro Kreativní Prahu společnost STEM, můžeme rozdělit obyvatele Prahy do šesti skupin: kulturní entuziasté, tradiční spotřebitelé, konzumenti zábavního průmyslu, příležitostní návštěvníci, kulturně vyloučení a samotáři. Divadla, muzea či galerie tak mají možnost přesnějšího zacílení svého programu na specifické cílové skupiny," dodává MgA. Jiří Sulženko, PhD., ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu HMP.

Hlavní část Pražského kulturního fóra proběhne v úterý 23. dubna za účasti dvou hvězd evropského kulturního rozvoje, Dr. Beatriz Garcíi a Anne Torreggiani. Dr. García je respektovaná expertka se širokým spektrem zájmů od mezinárodní kulturní politiky, přes strategie evropských měst kultury až k evaluacím dopadů velkých kulturních akcí. Je autorkou evaluace evropských hlavních měst kultury Impacts Liverpool 08, zároveň se dlouhodobě věnuje vyhodnocování kulturního obsahu a dopadu olympiád, např. v Londýně, Sydney a Paříži. Druhá mluvčí Anne Anne Torreggiani je zakladatelka a generální ředitelka The Audience Agency, klíčové evropské organizace zabývající se sběrem, vyhodnocením a využitím dat specificky pro kulturní organizace.

Přednášky jsou doplněny dvěma diskusními bloky na téma data v kultuře a data o publiku s předními českými zástupci muzeí, knihoven, či festivalů. ”I přes svůj nezpochybnitelný společenský přínos je nutné, aby kultura mluvila srozumitelným jazykem. Na území Prahy působí více než 40 tisíc subjektů spadajících do kulturních a kreativních odvětví, které vytvářejí přibližně 4 % pražského HDP. Letošní ročník PKF dává těmto subjektům hlas skrze srozumitelná data a příběhy o konkrétních dopadech kultury na kvalitu života obyvatel v hlavním městě,” doplňuje Ing. Petr Peřinka, ředitel Kreativní Prahy.

 

Kontakty pro média:

Naďa Šeráková                                                                 

PR Consultant                                                                    

E → nada@serakovan.cz                                                    

T → +420 737 208 418     

 

Katarzyna Kouba Sanojca  

Kreativní Praha

E → katarzyna.sanojca@kreativnipraha.eu                                     

T → +420 739 488 38