Lorem ipsum dolor

Prorektorky a prorektor AVU k petici proti vedení AVU, CJCH a NGP

Akademie výtvarných umění v Praze reaguje na petici s názvem „Vyjádření a výzva umělců a kulturní veřejnosti k AVU, CJCH a NG“.

Praha, 18. června 2024 – Považujeme za potřebné vyjádřit se k obsahu petice nazvané „Vyjádření a výzva umělců a kulturní veřejnosti k AVU, CJCH a NG“. Nereaguje se na ni snadno, protože věcné body nesourodě míchá s osobními útoky a dezinformacemi. Nadto míří na tři různé typy organizací s odlišnou náplní i principem fungování. Zároveň však chováme řadu signatářů v upřímné úctě, vážíme si jejich uměleckého přínosu i lidských kvalit a jejich hlas nemůžeme ignorovat.

AVU má být místem setkávání osobností různých generací, identit, původů a zaměření. Mistrovství dob minulých patří k nepominutelným pilířům, na kterých stojí umění dneška. Zároveň však nutno zdůraznit, že úkolem umělecké školy je také otevírat studentům nové obzory, reflektovat současnou realitu a vnímat svět kolem nás. Nebudeme proto věnovat rozsáhlý prostor vysvětlování, proč na AVU nevyučují jen staří muži a jejich žáci, ale mnohem širší spektrum osobností – považujeme to za samozřejmé. Těší nás, že na AVU působí krom jiných i tvůrci nejsoučasnějších uměleckých orientací, kteří se přirozeně nacházejí na počátku své kariéry. O kvalitě pedagogického sboru AVU svědčí i účast jeho členek a členů na výstavách v prestižních institucích jako Tate Modern, Bozar, mumok, Martin Gropius Bau, Taipei Arts Museum, Moderna Galerija Ljubljana, Haus der Kulturen der Welt, 14th Shanghai Biennale, Bienále v Benátkách nebo Schirn Kunsthalle. Za posledních pět let také významně vzrostl počet zahraničních pedagožek, pedagogů i studujících na naší škole.

Studijní programy na AVU nejsou dílem diktátu jakéhokoliv jednotlivce. Vznikají v souladu s vysokoškolským zákonem, předpisy registrovanými u MŠMT a vnitřními procesy, jako je schvalování a projednávání Uměleckou radou, Akademickým senátem a Správní radou akademie. Výběrová řízení na akademické pozice jsou vedena od zveřejnění inzerátu po výsledek transparentně. Veřejnost se může účastnit (na rozdíl od většiny škol) prezentací jednotlivých kandidátů a kandidátek. Odborná komise následně doporučuje pořadí kandidujících. Rektorka dle zákona doporučení může, či nemusí respektovat. V případě zmiňovaném v petici rozhodnutí komise respektovala.

Nové programy posilují perspektivu autonomie studujících, kteří si mohou svobodněji volit dráhu studiem. Některé ateliéry na AVU jsou vedeny jednotlivci, jiné kolektivy, což odpovídá různým potřebám studujících. Odpověď, zda se mladá generace cítí „omezována na svobodě uměleckého projevu a svobodě slova“ a zda je „likvidována jejich jedinečnost a kreativita“, nechme v první řadě na studujících, jejichž vyjádření svědčí o opaku.

Studenti AVU patří ke generaci, jejíž pohled na svět, zájmy a priority nejsou zdaleka totožné s generacemi dnešních padesátníků či šedesátníků. Střet starého s novým je v uměleckém světě přirozeným, periodicky se opakujícím úkazem. Specifikem současné situace je pouze fakt, že zde se dříve narození bouří proti mladým, obvykle tomu bývá naopak. Nic to nemění na faktu, že současná AVU plně dbá na předávání řemeslných zručností souběžně se zapojením do současných technologických (digitalizace, AI), kulturních a společenských diskurzů. Jejich začlenění do studia není odklonem od poslání školy, ale jeho relevantním rozšířením.

Přes konfrontační tón petice jsme otevřeni smysluplné diskusi o směřování AVU. Respektujeme odlišné názory a věříme, že krom několika signatářů vedených ryze osobními důvody leží ostatním na srdci pouze blaho školy. To, co v žádném případě nebudeme respektovat, jsou jednoznačné lži a pomluvy, v tomto případě zneužití smrti dvou mladých lidí za účelem vytvoření dezinformace o „drogách na AVU“. Tato tragická událost neměla žádnou souvislost s aktivitami AVU, lež uvedená v petici je již předmětem předžalobní výzvy a budeme se proti ní bránit všemi dostupnými zákonnými prostředky. Signatáři by měli vědět, že připojením svého podpisu se na šíření této morálně zavrženíhodné dezinformace podílejí.

Jana Bernartová, Vít Havránek, Anetta Mona Chisa, Šárka Krtková, prorektorky a prorektor AVU

Foto: budova Akademie výtvarných umění v Praze. Zdroj: Wikimedia Commons