Lorem ipsum dolor

S?N?P? – medzi históriou a mystifikáciou v SSGBB

TS: S?N?P? – medzi históriou a mystifikáciou 

Otvorenie výstavy: streda 26.6.2024 o 17:00
Kurátorka: Petra Hanáková
Odborná spolupráca: Zuzana L. Majlingová
Miesto: Stredoslovenská galéria, Bethlenov dom, Dolná 8
Trvanie výstavy: 26.6.2024 do 17.11.2024 

Slovenské národné povstanie patrí k najvyťaženejším témam domácich dejín umenia 20. storočia. Záujem umelcov oň sa však prakticky stopol – s jedinou výnimkou „Nepovinnej výstavy“ o SNP v roku 2014 v Kunsthalle v Košiciach – rokom 1989.

Hoci dnes SNP, medzičasom inak interpretované, stále rezonuje ako kanonická udalosť našich novodobých dejín a ako výraz primknutia sa časti národa k antifašistickým prúdom a občianskym hodnotám, výtvarné umenie oň prakticky stratilo záujem. A nezaujíma zatiaľ (opätovne) ani kunsthistóriu, napriek tomu, že depozitáre štátnych inštitúcií, múzeí i galérií, sú doslova „nafutrované“ artefaktmi na tému SNP. Boli súčasťou štátnych objednávok, cielených akvizícií a periodických výstavných povinných jázd, najmä v rokoch so štvorkou či deviatkou na konci, a zrejme najintenzívnejšie práve v mestách regiónu Povstania. Striktne vzaté, Povstanie bolo našou najautochtónnejšou, regionálne špecifickou „native“ témou, ktorú je aj dnes možné vnímať ako neobyčajne plodné (keďže dlhé roky zanedbávané) pole historiografického výskumu.

Akým spôsobom si Komunistická strana privlastnila, sprivatizovala Povstanie? A nedal by sa tento proces (aj) výtvarne odsledovať a vydokladovať výstavou? Nemôže byť práve (ikonografia) SNP pekným, skoro exemplárnym príkladom špecifického a dnes už historicky uzavretého vývoja foriem? V istom zmysle aj školou regionálnej (kunst)histórie? Aké povstalecké artefakty „odpočívajú“ v našich zbierkach a čím sa nám dnes majú šancu prihovoriť? Ako sa vyvíjala ikonografia povstania aj v závislosti od politického vývoja a jeho vplyvu na charakter štátnej/štátotvornej objednávky? Dá sa pod povrchom „povinných jázd“, ktoré našich umelcov a umelkyne „vycvičili“ vyprodukovať každých päť rokov nejaký ten artefakt k Povstaniu, nájsť aj nejaká bytostná kvalita? 

Rezonujeme/reagujeme dnes my ako diváci, v rokoch aktuálnych vojnových konfliktov, intenzívnejšie na takéto „vlastenecké“ témy? Alebo je SNP už len starožitnosť pre „starých Slovákov“? Nevyprázdnila sa táto téma po rokoch povinného tradovania s obrovskou stopou v zbierkových fondoch do akéhosi galerijného merkantilu? A nemá aj on osobitú, trochu campy kvalitu? Nie je SNP po ix desaťročiach „škvarenia sa vo vlastnej šťave“ nakoniec pozoruhodným príkladom výtvarného experimentu, akéhosi – povedzme – incestného „prešľachtenia“?

Názov výstavy je zámerne plný otáznikov! Slovenské národné povstanie totiž nikdy nebolo celkom slovenské: okrem sovietskej účasti, dobovej a neskôr historiografickej, v ňom bojovali mnohí Česi, Židia i Rómovia, francúzski partizáni i americká misia. A Slovenské národné povstanie nebolo tiež nikdy celonárodné – geograficky i politicky: pretože prinajmenšom istá časť národa bojovala na opačnej strane. A práve perspektívou „tých z opačnej strany“ nebolo ani Povstanie Povstaním, ale „pučom“ – zradou vlastnej (nereflektovane kolaborantskej) štátnosti... Tak či onak: stále je to referenčná historická udalosť, ktorá v rozorvanej spoločnosti predstavovala a predstavuje istú úroveň zhody.

Teda S?N?P? – medzi históriou a mystifikáciou. Názov výstavy je zámerne provokatívny, aj keď výsledok: výber a skladba exponátov, samotná výstava, je viac-menej „salónnou“ prehliadkou, ktorá v istých tematických zoskupeniach a vo viac-menej chronologickom rámci ukazuje umelecké zisky a zaujímavosti výtvarného traktovania kanonickej témy.

Vystavujúci autori:
Jozef Baláž, Štefan Bednár, Ignác Bizmayer, Jarmila Čihánková, Róbert Dúbravec, Alexander Eckerdt, Ladislav Guderna, Ľudovít Fulla, Ján Hadnagy, Jan Hála, Ferdinand Hložník, Vincent Hložník, Anton Hollý, Ján Hučko, Viliam Chmel, Jozef Jankovič, Anton Jasusch, František Jonášek, Ondrej Korkoš, Jozef Kostka, Gustáv Kružič, Záboj Bohuslav Kuľhavý, Otto Lengyel, Miroslav Marček, Martin Martinček, Viliam Meško, Dezider Milly, Oto Opršal, Milan Paštéka, Dagmar Rosůlková, Ondrej Sklenka, Ladislav Snopek, Ondrej Šteberl, Alexander Trizuliak, Vladimír Vestenický, Imrich Vysočan, Ján Želibský

Spolupracujúce inštitúcie:
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenská národná galéria v Bratislave, SNM-Historické múzeum v Bratislave, Oravská galéria v Dolnom Kubíne / Žilinský samosprávny kraj, Tatranská galéria v Poprade,  Ministerstvo obrany SR, Slovenský filmový ústav

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.