Stará bydliště v Domě umění města Brna

Jan Ambrůz, Marie Blabolilová, Kateřina Frejlachová, Radek Fridrich, Anežka Kovalová, Lukáš Kováčik, Jiří Kubový, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Zorka Ságlová, Martin Špičák, Dagmar Šubrtová, Michaela Thelenová, Vladimír Turner, Diana Winklerová, Martin Zet / Stará bydliště / kurátorka: Vendula Fremlová / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 27. 11. – 29. 3. 2020

Foto: Michaela Dvořáková