Státy EU se shodly na pravidlech pro dovoz kulturních statků

7. 11. 2018ČTK Infoservis

Členské státy Evropské unie se dnes shodly na pravidlech, která mají zabránit tomu, aby bylo možné do unie dovážet a skladovat kulturní statky nezákonně vyvezené z jiných států. U nejvíce ohrožených a vzácných - jako jsou archeologické předměty, části památek a vzácné rukopisy - bude například nutné předložit zvláštní licenci vydanou některou zemí EU.

Po dohodě na úrovni velvyslanců může rakouské předsednictví začít vyjednávat o konečné podobě návrhu s Evropským parlamentem. Nová pravidla přispějí podle dnešní tiskové zprávy Rady EU k zachování kulturního dědictví lidstva, zejména archeologických předmětů ze zemí zasažených ozbrojeným konfliktem, a současně má pomoci bránit tomu, aby byl prostřednictvím tohoto nezákonného obchodování financován terorismus.

Nařízení se má vztahovat na kulturní statky nalezené či vytvořené mimo unii starší než 250 let a oceněné nejméně na 10.000 eur (asi 260.000 Kč), které mají být v EU puštěny do volného oběhu nebo do jiného celního režimu, než je tranzitní přeprava.

K dovozu nejvzácnějších kulturních statků bude třeba licence. Tu dovozce získá, až prokáže, že věci ze země původu vyváží v souladu s tamními zákony. U méně ohrožených či vzácných statků bude stačit prohlášení dovozce o tom, že byly vyvezeny legálně.

Informace o licencích a prohlášeních budou vkládány do centralizované elektronické databáze, kterou zřídí Evropská komise (EK) a kam budou mít přístup všechny vnitrostátní orgány v zemích unie.

ČTK | Jakékoliv publikování nebo další šíření obsahu České tiskové kanceláře je bez písemného souhlasu Artalk z.s. zakázáno. ©ČTK