Top5týdne 12. 4. 2016

Panama Papers a trh s uměním; Manifesta 11; Michal Sedláček architektem města Brna; spor o Slovanskou epopej; Jiří Sopko odchází z AVU.

1/ Panama Papers a trh s uměním

Rozsáhlá kauza tzv. Panama Papers zahrnuje několik problémů spojených se světovým trhem s uměním. Jedním z výrazných případů je prodej Piccasova obrazu Alžířanky, který byl v roce 1997 prodán za rekordní sumu v aukční síni Christie’s a odstartoval období mimořádně vysokých investic do umění. Obraz byl nabízen jako součást sbírky Victora a Sally Ganzových, z níž však významná díla před aukcí prostřednictvím offshorové společnosti zakoupil obchodník Joe Lewis. Jiná část kauzy se týká obrazu Amadea Modiglianiho Sedící muž s hůlkou, který byl během druhé světové války zkonfiskován židovskému sběrateli a o jehož navrácení usiluje vnuk původního majitele. Dokumenty ukazují, že obraz je skrze panamskou firmu v majetku obchodníka s uměním Davida Nahmada.

2/ Umělci na Manifestě 11

V Curychu začne 11. června přehlídka současného umění Manifesta 11 s podtitulem What people do for money. Organizátoři zveřejnili seznam zúčastněných umělců; z českých umělců budou zastoupeni Matyáš Chochola, Jiří Thýn, Roman Štětina a Jiří Skála. Vedoucí kurátor, Christian Jankowski, představil některé skupinové projekty, na nichž se budou podílet umělci společně s profesionály mimo oblast umění – například Michel Houellebecq bude pracovat s curyšským lékařem na projektu How is Michel Houellebecq?.

3/ Michal Sedláček architektem města Brna

Brněnští radní přijali doporučení odborné komise a schválili Michala Sedláčka ředitelem nově zřizované Kanceláře architekta města Brna. Práci by měl naplno zahájit v červenci. Nyní bude sestavovat tým patnácti spolupracovníků, s nimiž připraví územní plán města nebo strategii péče o veřejná prostranství.

4/ Spor o Slovanskou epopej

Spor o Slovanskou epopej mezi Prahou a vnukem Alfonse Muchy, Johnem Muchou, pokračuje. Malířův vnuk podal na město žalobu o určení vlastnictví, protože Praha podle něj nesplnila jednu z podmínek daru. Hlavním důvodem sporu je Muchův nesouhlas s přesunem epopeje do Asie, kde by měla být prezentována na výstavách v několika zemích.

5/ Jiří Sopko odchází z AVU

Jiří Sopko ve svých čtyřiasedmdesáti letech odchází z AVU, kde od roku 1990 vedl Ateliér malířství I a po dvě funkční období byl rektorem školy. Na místo vedoucího pedagoga ateliéru bylo vypsáno výběrové řízení, jehož první kolo proběhlo v březnu. Druhé kolo, kam postoupila dvojice Robert Šalanda a Lukáš Machalický a dále Milan Salák, Pavel Šmíd a Igor Korpaczewski, se odehraje na konci dubna.

Zdeňka Míchalová | Narozena 1984, vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě MU, kde pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se umění pozdního středověku a renesance v prostředí měst a zabývá se popularizací dějin umění. Je též absolventkou oborů český jazyk a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě MU. Na Artalk.cz píše od roku 2011 do rubriky media monitoring.