Top5týdne 26. 4. 2016

Nejkrásnější knihy roku 2016; Beltingova knihovna v Brně; veletrh umění v Bruselu; odvolání Ivany Kyzourové; zrušení Art International v Istanbulu.

1/ Nejkrásnější knihy roku 2016

Památník národního písemnictví vyhlásil výsledky 51. ročníku soutěže o nejkrásnější české knihy. V kategorii odborné literatury získala první místo kniha Typo 9010. České digitalizované písmo 1990—2010 autorů Tomáše Brousila, Petry Dočekalové a Zuzany Lednické; kompletní výsledky naleznete zde. Vedle tradiční výtvarné a technické komise letos knihy posuzovala také „nejkrásnější komise“, tedy několik desítek osobností, které k hodnocení knih pozvali umělkyně Kateřina Šedá a grafik Adam Macháček. Vyhlášení proběhlo v letohrádku Hvězda, kde je nyní k vidění výstava oceněných autorů a nakladatelů nazvaná 51+.

2/ Beltingova knihovna v Brně

Seminář dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity získal významný dar v podobě části knihovny Hanse Beltinga. Jeden z nejvýznamnějších žijících historiků umění Semináři věnoval přibližně 1500 knih zaměřených na umění středověku. Beltingova knihovna byla doplněna o další bezmála 3000 svazků o středověkém umění ze stávajícího knihovního fondu katedry a umístěna do zrekonstruovaného prostoru bývalé tělocvičny. Vznikla tak nová studovna s úzce specializovaným knihovním fondem, u něhož se předpokládá postupné rozšiřování prostřednictvím dalších darů, o nichž jedná doc. Ivan Foletti.

3/ Art Brussels 2016

V Bruselu proběhl od 22. do 24. dubna 34. ročník veletrhu umění Art Brussels, který byl letos poprvé umístěn v industriálním prostoru haly Tour&Taxis. Veletrhu se zúčastnilo 141 galerií a navštívilo jej přibližně 25 000 diváků a sběratelů. Během veletrhu byly uděleny dvě ceny: Discovery Prize za prezentaci galerie získala BWA Warszawa Gallery a Solo Prize pro umělce obdržely Ester Fleckner a Noémie Goudal.

4/ Odvolání Ivany Kyzourové

Historička umění Ivana Kyzourová, která dvanáct let vedla Odbor památkové péče Pražského hradu, ve své funkci nečekaně skončila. Odvolání přišlo ve chvíli, kdy na hradě probíhá řada akcí spojených s oslavami sedmistého výročí narození Karla IV., na jejichž přípravě se Kyzourová podílela. Důvody odvolání nebyly zveřejněny.

5/ Art International 2016 v Istanbulu zrušen

Mezinárodní veletrh umění Art International 2016 v Istanbulu, který měl proběhnout v září, organizátoři zrušili. Jako důvod uvedli neklidnou situaci v Turecku v souvislosti s několika teroristickými útoky z poslední doby a následný výrazný úbytek zahraničních návštěvníků v zemi.

Zdeňka Míchalová | Narozena 1984, vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě MU, kde pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se umění pozdního středověku a renesance v prostředí měst a zabývá se popularizací dějin umění. Je též absolventkou oborů český jazyk a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě MU. Na Artalk.cz píše od roku 2011 do rubriky media monitoring.