TS: Akvizície SNG 2015

Najvýznamnejšou akvizíciou do Zbierok starého umenia SNG za rok 2015 bola gotická socha Žehnajúceho Krista (Apoštola?) zo Spišskej Novej Vsi.

Žehnajúci Kristus (Apoštol?) zo Spišskej Novej Vsi Lipové drevo, 136 × 37 × 24 cm, zvyšky polychrómie v  záhyboch a na krku figúry Spiš, resp. francúzsky import na Spiš, začiatok 14. storočia Súkromný majetok, Spolková republika Nemecko Zakúpené na aukcii spoločnosti Auctionata v Berlíne, 27. júna 2015, 18:00 h

Figúra stojaceho svätca, vyrezaná z lipového dreva, sa zachovala bez atribútov. Pôvodne mohlo ísť azda o Žehnajúceho Krista (v tom prípade chýba pravá, žehnajúca ruka, v ľavej by držal jablko svetovlády) alebo o Sv. Jakuba apoštola (v takom prípade by v jednej ruke držal pútnickú palicu a na hlave mohol byť nasadený klobúk s mušľou).

Porovnateľným štýlom, ale tiež technológiou spracovania, sa vyznačuje tiež skulptúra Madony z Ruskinoviec (začiatok 14. storočia, SNG Bratislava). Pokiaľ rozhodujúcu väčšinu dostupných artefaktov tohto obdobia tvoria madony, socha zo Spišskej Novej Vsi prináša – vo svojej kvalite ojedinelú – ukážku ikonografie Krista, možno jedného z apoštolov. Ako taká mohla slúžiť tiež vo funkcii predobrazu pre niekoľko mladších a rustikálnejších sôch svätcov zo Spiša i stredného Slovenska. Zároveň ide o príklad priamej recepcie francúzskeho sochárstva na území Spiša na prelome 13. a 14. storočia.

Socha, ktorá donedávna patrila medzi stratené artefakty z územia Slovenska, sa objavila v ponuke berlínskej aukčnej spoločnosti. Jej posledná stopa na našom území pochádza z roku 1937, keď bola súčasťou veľkej výstavy Staré umění na Slovensku, odkaz země a lidu na Pražskom hrade.

Dušan Buran,

kurátor Zbierky gotického umenia