TS: Katarína Poliačiková v Galérii Medium

Katarína Poliačiková / Chvejúce sa okraje / Kurátorka: Zuzana Jakalová / Galéria Medium / Bratislava / 20. 4. – 28. 5. 2023

Katarína Poliačiková

Chvejúce sa okraje / Trembling Edges

Vernisáž: štvrtok 20.4.2023, 18:00

Trvanie výstavy: 21.4. – 28.5.2023

Kurátorka: Zuzana Jakalová

Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

 

Výstava ‘Chvejúce sa okraje‘ Kataríny Poliačikovej hovorí o premenách hmoty, o jej miznutí a opätovnom vynáraní sa. Je o metamorfózach príbehov, ich premenlivých tempách, o mysliteľných i špekulatívnych jazykoch, ktorými môžu byť vyrozprávané, o perspektívach, ktoré bežne pretekajú pod ich povrchom. Hovorí o časovosti, ktorá presahuje ľudskú skúsenosť. O rytmoch riečneho a morského dna, o spolužití vody a entít, ktoré svojím pulzovaním unáša, živí, zahladzuje. Je o priepustných hraniciach medzi dôverným a neznámym, veľkým a malým, poznaným a nepoznateľným. Je viac-než-ľudským amalgámom hmôt, miest, tiel, vzťahov, pocitov a skúseností, dotýkajúcich sa chvejúcimi okrajmi.