TS: Oksana Sadovenko, Kasha Potrohosh, Taia Kolesnyk vo White & Weiss Gallery

Oksana Sadovenko, Kasha Potrohosh, Taia Kolesnyk / White & Weiss Gallery / Bratislava / 29. 7. – 1. 9. 2023

Oksana Sadovenko, Kasha Potrohosh, Taia Kolesnyk

Odborný garant: Rastislav Sedlačík

29. 7. – 1. 9. 2023

Vernisáž 28. 7. o 18.00 hod.

White & Weiss Gallery, Grösslingová 50, 811 09 Bratislava 

Piatok – nedeľa, 14.00 – 18.00 hod.

Výstava troch ukrajinských študentiek v priestoroch galérie White & Weiss je spontánnou iniciatívou galeristky Zuzany Weissovej, ktorá vzišla z návštev semestrálnych študentských prieskumov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V postpandemickom období sa prieskumy opätovne začali konať v čase prebiehajúceho, intenzívne prežívaného a vnímaného vojenského konfliktu na Ukrajine. Tvorba autoriek, dialóg s pedagogickým vedením ateliéru 3EAM a galeristkou nás podnietili k spolupráci a k vytvoreniu voľnej participatívnej kooperácie medzi autorkami, Katedrou maliarstva VŠVU a galériou White & Weiss.

Projekt predstavuje tri autorky, Oksanu Sadovenko, Kashu Potrohosh a Taiu Kolesnyk, vo voľnej multimediálnej inštalácii pozostávajúcej z ich najnovších malieb, kresieb a objektov.

Schopnosť autoriek viesť dialóg s novým prostredím, v novej krajine, je podstatná, napriek ťažkej životnej situácii a počiatočnej jazykovej bariére, ktorá je pri všetkých troch už minulosťou. Umenie má v tomto smere výhodu, že sa nemusí vtesnať vo svojej výpovedi do jazyka, kultúrneho kontextu, prostredia krajiny, pretože jeho jazyk je univerzálny.

VŠVU poskytuje všetkým trom vhodné, tolerantné prostredie na rozvíjanie ich tvorivého potenciálu, pridáva ľudský prístup a empatiu. Táto pozitívne pôsobí aj na ostatných študentov a vzájomne ich obohacuje.  Oksana, Kasha a Taia sú umelkyne so silnou výpoveďou, ktorá je podnietená ich vlastnou empirickou skúsenosťou s nezmyselnosťou vojny vedenej Ruskom na Ukrajine, ktorá priamo i podprahovo vstupuje do ich diel.

Galerijné prázdniny a.k.a. „uhorkový“ či letný termín v umeleckej prevádzke sú dlhodobo minulosťou. Umenie nemá prázdniny ani leto. Európa sa po vpáde Rusov na Ukrajinu zmenila, abstrakcia vojnovej hrozby sa zmenila na dennodennú skúsenosť, o ktorej sme si mysleli, že sa nás netýka.