TS: SNG – Nové dielo Vo výklade!

SNG: Nové dielo Vo výklade! Toaletné zrkadlo z 19. storočia

Od pondelka 5. septembra 2022 predstavujeme v rámci výstavného cyklu Vo výklade nové dielo – toaletné zrkadlo Eleonóry St.-Genois, rod. von Wachtler z rokov 1889 – 1890. Zrkadlo sa do SNG dostalo z majetku bratislavského starožitníka Eduarda Šťastného, ktorý prepadol v prospech štátu v roku 1962 na základe trestného konania. Zrkadlo so sebou prinieslo aj svoju zaujímavú históriu a pozadie – na jeho výskume pracuje kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizjanu a architektúry SNG Jana Švantnerová spolu s kolegami Marekom Gilányim a Janou Lukovou.

Výstava kurátorky Jany Švantnerovej potrvá do 27. októbra 2022. Viac informácií nájdete na našom webe, ilustračnú fotografiu "Výkladu" a fotografiu vystaveného zrkadla v prílohe (popiska: Toaletné zrkadlo Eleonóry St.-Genois, rod. von Wachtler. 1889 – 1890. SNG).

Výstavný cyklus Vo výklade vo verejnom priestore - v okne Berlinky Esterházyho paláca, predstavuje diela vizuálneho umenia reagujúce na aktuálne otázky súčasného spoločenského života. V tomto výstavnom formáte sme oživili spoločnú realizáciu Petra Bartoša a Júliusa Kollera Výklad (Anti-galéria), ktorí v roku 1968 vystavili svoje diela vo výklade rýchloopravovne pančúch na Klobučníckej ulici v Bratislave.