TS: Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 - 1890

László (Ladislav) Mednyánszky, Tina Blau, Zdenka Braunerová, Václav Brožík, Lajos Deák Ébner, Antonín Chittussi, Eugen Jettel, Géza Mészöly, Mihály Munkácsy, László Paál, Soběslav Hippolyt Pinkas, Rudolf Ribarz, Wilhelm Riedel, Robert Russ, Emil Jakob Schindler, Béla Spányi / Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 - 1890 / Kurátorka: Katarína Beňová / Slovenská národná galéria / Bratislava / 7. 3. - 30. 6. 2019

Otvárame novú výstavu! Výstava Z akadémie do prírody predstaví jedinečný výber stredoeurópskych maliarov 19. storočia, ako ste ich spolu ešte nikdy nemohli vidieť. Príďte sa pozrieť na diela plenérovej krajinomaľby, ktorá sa stala nositeľkou nových umeleckých tendencií smerujúcich od intímnej a lyrickej krajinomaľby k impresionizmu.

Slávnostné otvorenie výstavy:

Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 - 1890

18:00 / Esterházyho palác / vstup voľný

Kurátorka: Katarína Beňová

Výstava organizovaná Slovenskou národnou galériou a Západočeskou galériou v Plzni je jedným z prvých pokusov zamerať sa na tvorbu osobností výtvarnej scény, ktoré sa pohybovali medzi dunajskou monarchiou a súdobými centrami výtvarného umenia druhej polovice 19. storočia.

Plenérová krajinomaľba (tzv. Freilichtmalerei) sa stala nositeľkou nových umeleckých tendencií smerujúcich od intímnej a lyrickej krajinomaľby k impresionizmu. Predstavitelia prezentovanej generácie krajinomaliarov realisticky stvárňovali prírodný svet a ich práce boli oceňované i pre schopnosť zachytiť zvolený námet či výsek krajiny s jej jedinečnou atmosférou. „Intímna krajina“ so svojím zameraním na živú skutočnosť a orientáciu na domáce a dedinské prostredie pomohla k postupnej transformácii krajinomaľby smerom k modernému umeniu.

Prezentovaní autori:

László (Ladislav) Mednyánszky, Tina Blau, Zdenka Braunerová, Václav Brožík, Lajos Deák Ébner, Antonín Chittussi, Eugen Jettel, Géza Mészöly, Mihály Munkácsy, László Paál, Soběslav Hippolyt Pinkas, Rudolf Ribarz, Wilhelm Riedel, Robert Russ, Emil Jakob Schindler, Béla Spányi a ďalší

K výstave vyšla rozsiahla 232-stranová publikácia, ktorá reflektuje hlavné témy výstavy s vedeckými štúdiami Kataríny Beňovej a Markéty Theinhardt.

Výstava potrvá do 30. júna 2019