TS: Zorka Lednárová v Galérii Medium

Zorka Lednárová: Cesta mesta/ Kurátorka: Jana Babušiaková/ Galéria Medium / Bratislava / 1. 6. - 9. 7. 2023

Zorka Lednárová

Cesta mesta

Kurátorka: Jana Babušiaková

Vernisáž: štvrtok 1.6.2023, 18:00

Trvanie výstavy: 2.6. - 9.7.2023

Galéria Medium, Bratislava

Slovenská sochárka a multidisciplinárna umelkyňa Zorka Lednárová vo svojom výstavnom projekte reflektuje fyzické bariéry a obmedzenia, ktoré sú pre niektorých z nás neviditeľné, pre iných sú však prakticky nezdolateľné. Jedná sa o tému, ktorej sa v posledných rokoch venuje i preto, lebo ju ako osoba s obmedzenou možnosťou pohybu zažíva na vlastnej koži - hovorí o vôli a túžbe po slobode, ktorá je univerzálne pociťovanou hodnotou bez ohľadu na akýkoľvek hendikep či inakosť.

Zdravý človek verejný priestor vníma inak a preto je jej zámerom skrze médium maľby, sochy či videa, ale i aktivistickými guerilla zásahmi či participatívnym zapájaním rôznych skupín obyvateľstva sprostredkovať jej odlišnú skúsenosť s chodníkmi, podchodmi či vstupmi do budov. Otvorene pritom prezentuje i svoje pocity a túžbu po podmienkach, ktoré by i zdravotne znevýhodneným v rámci možností umožnili dôstojný a samostatný pohyb po meste. Nebojí sa pri tom ani pomenovávať chyby a ponúkať funkčné riešenia. Tie sú zapísané v urbanizme našich miest, pre zmenu je však potrebná predovšetkým zmena myslenia a uvažovania o tom, kto a ako verejné priestory využíva.

Frustráciu z bariér necháva autorka zdravých jedincov pocítiť na vlastnej koži pomocou hravých aktivačných prvkov, imitujúcich obmedzenia verejného priestoru. Jednou z nich je akčná prekážková dráha pre vozík na nádvorí, inou špeciálne zhotovený nadrozmerný schodík, meniaci perspektívu z obyčajného schoda, určeného na prekročenie, na veľkú prekážku.

Lednárovej hlboko humanitnú výpoveď sprevádza často i fyzicky náročná maľba s pomocou vlastného tela, ktorej výsledky a videozáznamy na výstave prezentuje. Takmer spirituálna konfrontácia s vlastným telom a plátnom v maliarskom performatívnom procese záznamu pohybu po ňom pomocou archetypálneho jazyka (napr. motív kruhu či postava anjela) hovorí o bolesti a neodškriepiteľných bariérach chorého tela, ale predovšetkým o vôli, celosti a voľnosti, ktorú podpora spoločnosti jedincovi umožňuje získať a prekonať tým vlastné fyzické limity.

Z verejných zdrojov podporili Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia mesta Bratislavy.

Partneri: Nadácia SPP, Bittner, Belasý motýľ, Slovlak