TZ: 13. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2020 – soutěž pro umělce do 30 let

13. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2020 – soutěž pro umělce do 30 let / Praha / 2. 10. 2019

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2020 se bude konat 13. ročník.  K ocenění v soutěži patří výstava finalistů koncem ledna-února 2020 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Za účelem rozšíření výstavní spolupráce přibyla nově Cena (galerie) Gema Art. Soutěž se koná tradičně s podporou MKČR, SFK, pod záštitou Hlavního města Prahy, za spolupráce Českých center a s širokou podporou médií. 

Tematické zadání: Expandovaná malba / Expanded Painting) – v rámci prezentace děl do soutěže je možná konfrontace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. malba–objekt v prostorové instalaci a jiné inter- a multimediální vyjádření. To znamená, že vyjadřovací „přesahy“ malby jsou pojaty jak ve formálním, tak obsahovém slova smyslu. Hodnocení děl odbornou porotou se provádí v kontextu tvůrčího vývoje umělce, nejen za obrazy ve výstavě, ale s přihlédnutím k jeho malířské tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené předepsanou dokumentací. Kandidáti se přihlašují buď samostatně nebo na základě doporučení nominátorů z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a odborných kruhů.

Podmínky účasti:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického a tištěného portfolia, obsahujícího CV a reprodukce děl za poslední dva roky. Obojí způsob přihlášení je potřebný, e-mail adresa je galeriekritiku@volny.cz. Uzávěrka zaslání nebo osobního předání portfolia do Galerie kritiků (Palác Adria 1.p.,Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je stanovena do dne 25. října 2019. Kromě příjmu samostatných přihlášek proběhnou nominace z řad odborníků - školních pedagogů, umělců, kritiků, galeristů.

Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky a jejich věková hranice nepřekračuje limit 30 let, včetně prosincového data narození. Uchazeči se účastní soutěže nanejvýš třikrát, přednost výběru do výstavy finalistů dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž již byla navázána výstavní spolupráce. Výstava finalistů je plánována na konec ledna-února 2020.

Laureát získává v rámci svého ocenění termín samostatné výstavy v Galerii kritiků na náklady pořadatelů na závěr kalendářního roku a příslib stáže v zahraničí ve spolupráci s Českými centry, v jedné z jejich zahraničních destinací. Pořadatelé předají vítězi obou Cen peněžitý příspěvek, pro laureáta na tvorbu a katalog samostatné výstavy, přijmou však vítězné či jiné jeho dílo po dohodě do majetku Ceny kritiky. Otvírá se tím možnost k další výstavní spolupráci, eventuálně i dalšímu prodeji děl, nabídka se vztahuje na všechny finalisty. Pořadatelé soutěže koncipují zároveň tematické výstavy doma i v zahraničí.

Podrobné pokyny budou nadále průběžně publikovány po příjmu přihlášek na webu Galerie kritiků, kde jsou uvedeny i podmínky soutěže a archiv Ceny kritiky za mladou malbu z minulých ročníků, založené v roce 2008. Dotazy lze adresovat průběžně na mail  galeriekritiku@volny.cz anebo na tel. 606601224, Mgr. Aleš Rataj, manažer.

Komunikace mezi pořadateli a účastníky Ceny kritiky za mladou malbu probíhá v rámci pravidelného provozu a výstav Galerie kritiků, je možná i v rámci elektronické korespondence.

Pořadatelé žádají uchazeče o průběžné sledování informací na  www.galeriekritiku.cz, případně na facebooku.