TZ: Lubomír Typlt v Galerie a Prostor ve Znojmě

Lubomír Typlt / Sevřely se kleště oblohy / kurátorka: Andrea Krejčí / GaP / Galerie a Prostor / Znojmo / 13. 1. 2023 — 23. 3. 2023

Obrazy řízené podvědomím, barevné kontrasty, hojnost smyslových počitků, pulzující tření protikladů.

 

Lubomír Typlt je malíř, který maluje a stejně tak píše. Od roku 1993 textově spolupracuje s kapelou WWW – zkráceně We Want Words, tedy něco myšlenkového, textového, obrazového a zvukového zároveň. Tyto aspekty se prolínají celou Typltovou tvorbou. Jeho oleje na plátně řízené podvědomím představují pulzující tření protikladů, které generují skrytou sílu, jež dokáže jedny podnítit k činu, druhé přimět k ústupu.

Ačkoli Typltovy obrazy nelze s jeho texty pro WWW uvádět do bezprostředního vztahu, občas zde probleskne jiskra, a my se tak stáváme svědky zápasu o jasno a soustředění. Nejintenzivnější prožitky vznikají, když se předem dané významové struktury v naší recepci rozplynou, přesunou, anebo se dokonce promění.

Typlt se dlouhodobě věnuje tématu figury a lidské hlavy, ve své malbě plné smyslových počitků sugestivně zaznamenává podivuhodné momenty všedního dne zahalené do roušky poezie a tajemství. Jeho tvorba je propojením malířského umu, maxima reflexivity média a strhující síly výrazu vyostřené svou barevností. Zkrátka zasypanými prostory proráží plnou silou kov. Z Lubomíra Typlta čiší zvědavost. Do práce se vrhá, reflektuje ji a s vervou se jí nechává pozřít. Každý obraz je novou výzvou, často zkoumá psychologii svých postav a hledá odpovědi na otázky spojené s povahou lidského bytí. Proto také jeho tvorba není lineární, ale cyklicky krouží v sériích. Jadrně zemité umění v sobě nese intelektuální, často mnohoznačné poselství, které bývá skryto v hloubce obrazu, jehož škála základních a simultánních barev dokonale působí na divákovy smysly.

Lubomír Typlt (1975) studoval malbu na pražské VŠUP a na brněnské FaVU. Absolvoval v Německu na Kunstakademii Düsseldorf u Markuse Lüpertze a A. R. Pencka. Ve své tvorbě čerpá z kořene německého neoexpresionismu, ale patrné jsou i vlivy surrealismu, který popírá reálné chápání světa.