TZ: Miloš Šejn v Galerii SmetanaQ a s Veronikou Šrek Bromovou ve venkovní galerii Fasáda

Multikulturní prostor SmetanaQ rozšiřuje koncept zasvěcený umění a designu. V nejvyšším patře domu na Smetanově nábřeží otevírá novou prodejní galerii SmetanaQ Gallery. Pečlivý kurátorský výběr nabídne k prodeji díla etablovaných i debutujících umělců. Jako první zde svá monumentální plátna a audiovizuální projekty od 30. září představí Miloš Šejn na výstavě Í H M N Í. Na jeho prezentaci naváže Veronika Šrek Bromová. Tvorba obou umělců se zároveň potkává na společné výstavě SPOLU–PRÁCE v outdoorové galerii Fasáda, která je také součásti domu SmetanaQ. Promyšlená koncepce propojující „vnější“ a „vnitřní“ prezentaci umění se bude pravidelně obměňovat.

Prodejní umělecká galerie SmetanaQ s kurátorskou pečlivostí poskytuje prostor těm umělcům, kteří chtějí svou tvorbu představit široké veřejnosti. Propojení uměleckého světa se světem komerčním vytváří místo pro interakci, diskusi a vzájemnou inspiraci. Tím spíše, že výběr SmetanaQ Gallery se pohybuje napříč výtvarnými styly, genderem i věkem. Šíře prezentace dovoluje nabídnout k prodeji tvorbu etablovaných umělců, ale zároveň i pomoci dosud ne v takové míře objeveným talentům.

V neposlední řadě je cílem SmetanaQ Gallery oživit uměním i veřejný prostor, a proto umělci vystavující v této galerii ozvláštňují svými velkoformátovými díly také okna galerie Fasáda. Tato outdoorová galerie oživuje výbuchem poničenou fasádu budovy v Divadelní ulici.

Nová kurátorská vize, za níž stojí Markéta Musilová, počítá nadále s tematickou výstavou děl nejméně dvou umělců v galerii Fasáda, a to po dobu šesti měsíců. Během tohoto půlroku budou zároveň prezentovaní autoři vystavovat ve vnitřní SmetanaQ Gallery. S jejich díly se díky tomuto propojení setkají jak náhodní kolemjdoucí, tak zájemci, kteří se cíleně do galerie či přímo za tvorbou konkrétního umělce vypraví.

Prvními takto prezentovanými umělci jsou Miloš Šejn a Veronika Šrek Bromová, výstavy jejich děl na Fasádě i ve SmetanaQ Gallery připravila kurátorka Markéta Musilová. Díla renomovaných tvůrců propojí od 30. září venkovní projekt s názvem SPOLU–PRÁCE. V oknech nevyužívaného domu se Šejn a Bromová zamýšlejí nad výhledem naší společnosti do blízké i vzdálené budoucnosti a nabádají, aby lidé vyhlédli ze svých soukromých „oken“ a uvědomili si, jak život každého z nás ovlivňuje společný život všech.

Samostatná prezentace Miloše Šejna začíná taktéž 30. září. Pod názvem Í H M N Í přiblíží Galerie SmetanaQ umělce, jehož volná tvorba se dotýká land artu a konceptuálního umění. Autor je také zakladatelem mezinárodního sdružení Bohemiae Rosa, jež se zabývá výzkumem vztahů lidského těla a historické krajiny. Kurátorkou této výstavy je Martina Vítková.

Bránou imaginace jsou pro čtyřiasedmdesátiletého výtvarníka vzorky pigmentů, rostlin i nerostů. Svět a dění v něm chápe jako neustálý proces. „Kouzelník země Miloš Šejn přiváží do Prahy zlomky z celku světa, povýšených na artefakty. Je to desítky let budovaný archiv. Obrazy, objekty, videa, slova, zvuky i performance jsou jediným celkem, úvahou o přírodních cyklech, o spolužití člověka a země. Monumentální plátna vznikla performativní metodou v krajinách hor, údolích i v prostředí městských zahrad. Jsou záznamem lidského vnímání vně i uvnitř těla, rozličností rostlin, zpěvu ptáků, větru, chladu. Pozorní možná objeví také kaligrafické fragmenty textů,“ podotýká kurátorka Vítková.

Výstava Í H M N Í je ve SmetanaQ Gallery přístupná do 14. listopadu, od úterý do neděle mezi 11:00 a 18:00. Vernisáž 18. listopadu pak zahájí samostatnou výstavu Veroniky Šrek Bromové, jež se ve své tvorbě zabývá fotografií, prostorovými instalacemi, kresbou i perfomancí.

Galerie Fasáda, SmetanaQ / Výstava SPOLU–PRÁCE / 30. 9. – 31. 3. 2022

SmetanaQ Gallery, SmetanaQ / Výstava Í H M N Í / 30. 9. – 14. 11. 2021