TZ: Neváhej a ber!

Neváhej a ber! / Moravská galerie: Pražákův palác / Brno / 2. 12. 2016 – 19. 3. 2017

Výstava laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého v Moravské galerii

„Neváhej a ber, když Chalupecký dává, to se někdy stává, že každý nevyhrává.“ Tak zní refrén skladby kapely Finský barok, v níž působí František Skála a Jiří Černický, laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého. Umělci tímto ironicky vystihují podstatu soutěžení na poli umění. Ne každému se podaří zvítězit. Na výstavě Neváhej a ber! v Pražákově paláci budou vystavena díla těch umělců, kteří cenu vyhráli v letech 1990–2015.

Neváhej a ber!

Kurátoři: Karina Kottová, Ondřej Chrobák, Jana Písaříková

Pražákův palác, Husova 18

2. 12. 2016 – 19. 3. 2017

Moravská galerie v Brně dlouhodobě sleduje problematiku sběratelství a mecenášství v historickém kontextu i současnosti. Pro dnešní dobu je symptomatická sběratelská činnost bankovních institucí, a právě tato aktivita je v Pražákově paláci nově reflektována. Sbírka J&T Banky s názvem Magnus Art je postavena na velmi jasné koncepci. Soustředí pouze díla umělců, kteří získali Cenu Jindřicha Chalupeckého, jež je udělována umělcům do 35 let působícím na území České republiky. Do sbírky Magnus Art byla zakoupena díla vítězů z období, kdy cenu získali. Výstava Neváhej a ber! je tak svého druhu retrospektivou výrazných uměleckých osobností a počinů, které utváří dění na výtvarné scéně od začátku 90. let 20. století až po současnost. Zároveň se pokouší na konkrétním příkladu analyzovat aktuální možnosti a perspektivu korporátního sběratelství. Nad prezentací sbírky se zamýšlí kurátor výstavy Ondřej Chrobák:

„Jako každá vlivná instituce měla a má Cena Jindřicha Chalupeckého řadu kritiků, kteří se domnívají, že jejím prostřednictvím dochází ke zkreslování obrazu současného umění. Takováto tvrzení se stejně těžko vyvracejí, jako dokazují. Prezentovaná sbírka Magnus Art poskytuje díky svému konceptu jedinečnou příležitost ověřit podobná a jiná tvrzení spojená s historií Ceny Jindřicha Chalupeckého v praxi.“

Cena je nazvána podle českého kritika výtvarného umění a filozofa Jindřicha Chalupeckého. Byla založena v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Uděluje ji každým rokem nezávislá porota, je spravována a organizována občanským sdružením Společnost Jindřicha Chalupeckého, jehož ředitelkou je kurátorka Karina Kottová. Doposud byla cena udělena již dvaceti šesti mladým umělcům, kterým pomohla otevřít cestu na mezinárodní scénu.

Dosavadní laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého:

1990 – Vladimír Kokolia, malíř, grafik, básník, ilustrátor, textař

1991 – František Skála, sochař, malíř, ilustrátor

1992 – Michal Nesázal, autor maleb, koláží, ilustrací

1993 – Martin Mainer, autor velkoformátových maleb a kreseb

1994 – Michal Gabriel, sochař, autor plastik ve veřejném prostoru

1995 – Petr Nikl, autor hudebník a divadelních performancí, ilustrátor

1996 – Kateřina Vincourová, autorka prostorových instalací a objektů

1997 – Jiří Příhoda, autor architektonicky laděných instalací

1998 – Jiří Černický, autor intermediálních projektů

1999 – Lukáš Rittstein, sochař, autor objektů a instalací

2000 – David Černý, sochař, autor plastik ve veřejném prostoru

2001 – Tomáš Vaněk, konceptuální umělec, autor instalací, participů

2002 – Markéta Othová, fotografka a grafička

2003 – Michal Pěchouček, malíř, autor videí a divadelních inscenací

2004 – Ján Mančuška, konceptuální umělec, autor instalací a videí

2005 – Kateřina Šedá, autorka sociálně angažovaných uměleckých aktivit, videí a instalací

2006 – Barbora Klímová, konceptuální umělkyně

2007 – Eva Koťátková, autorka instalací, kreseb, koláží a videí

2008 – Radim Labuda, pracuje se zvukovými instalacemi, videi a performancemi

2009 – Jiří Skála, autor videí, instalací a performancí

2010 – Vasil Artamonov, Alexey Klyukov (dílo není ve sbírce Magnus Art)

2011 – Mark Ther, autor videí a filmů

2012 – Vladimír Houdek, malíř, autor převážně velkoformátových pláten a koláží

2013 – Dominik Lang, sochař, autor instalací a uměleckých intervencí

2014 – Roman Štětina, autor videí, filmových a zvukových instalací

2015 – Barbora Kleinhamplová, autorka videa, performance, fotografie a instalace

Vernisáži výstavy Neváhej a ber! proběhne 1. 12. 2016 v 18 hodin v budově Pražákova paláce. Na after-party v kavárně Praha se se svou hip hopovou kapelou představí čerstvý laureát Chalupeckého ceny Matyáš Chochola.

Za spolupráci a zapůjčení uměleckých děl děkujeme J&T Bance.