TZ: Výstavy v Domě umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno připomenou odkaz manželů Vašulkových

Tři nové výstavy v Domě umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno připomenou umělecký odkaz manželů Vašulkových

Brno, 5. prosince 2023 – Dům umění města Brna ve svých prostorách krátce před koncem roku přivítá ne jednu, ne dvě, ale rovnou tři nové výstavy – Součty & rozdíly, Brainscape a Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum. Všechny svým specifickým způsobem pracují s uměleckým odkazem jednoho z průkopníků světového video artu, brněnského rodáka Woodyho Vašulky (1937–2019), a jeho ženy Steiny (1940). Centrum umění nových médií Vašulka Kitchen Brno, které o odkaz manželů Vašulkových dlouhodobě pečuje, se při této příležitosti představí ve svých nových prostorách v Domě pánů z Kunštátu, vybudovaných díky podpoře města Brna. Společná vernisáž proběhne v úterý 12. prosince, kdy budou nejprve v 17 hodin otevřeny výstavy v Domě pánů z Kunštátu (Brainscape a Otevřený digitální archiv), následně od 18 hodin Součty & rozdíly v Domě umění, kde od 19 hodin naváže doprovodný program včetně performance amerického skladatele a umělce Arnolda Dreyblatta.

Manželé Vašulkovi se poprvé setkali na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, kdy Woody studoval na katedře dokumentu pražské FAMU a Steina na Akademii múzických umění hru na housle. V roce 1965 společně odjeli do New Yorku, kde dokumentovali nezávislou uměleckou scénu a pracovali na vlastní tvorbě. V roce 1971 založili společně s umělcem Andym Mannickem kulturní zařízení The Kitchen, které nejprve poskytovalo prostor umělcům pracujícím s videem, postupem času se však transformovalo do multižánrového centra zahrnujícího i tanec, literaturu a hudbu. Na newyorskou „kuchyni“ ve svém názvu odkazuje i centrum Vašulka Kitchen Brno, jehož posláním je uchovávat a zprostředkovávat tvorbu manželů Vašulkových a rozvíjet jejich odkaz skrze výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti nových médií.

V Domě umění na Malinovského náměstí bude k vidění výstava Součty & rozdíly, pro kterou byla vybrána díla manželů Vašulkových a amerického umělce Garyho Hilla (1951), který je představitelem druhé generace průkopníků umění elektronického obrazu a jehož si sami Vašulkovi vybrali jako svého nástupce v Centru pro mediální studia v Buffalu (při State University of New York). Cílem výstavy je nastínit společné rysy jejich raného zkoumání a následné rozcházení uměleckých postupů, jejich konceptuální, performativní a kontemplativní interpretace fyzického a nehmotného, a to ve třech jedinečných trajektoriích odrážejících jejich odlišnou citlivost a originalitu. Představena budou díla ze sedmdesátých let i díla aktuální. Výstavní projekt Součty & rozdíly vznikl díky spolupráci mezi Domem umění města Brna, Vašulka Kitchen Brno a islandským LÁ Art Museum, kde byl v roce 2022 poprvé představen veřejnosti. Brněnská varianta oproti té islandské nabídne určitá doplnění, například instalaci Borealis od Steiny Vašulka. S tou se pojí i jedna zajímavost – instalace již jednou v Domě umění byla představena (v rámci výstavy Hi Tech/Umění, 1996), a to ve stejném prostoru, ve kterém bude umístěna i nyní. Výstava bude k vidění do 3. března 2024.

Brainscape je název výstavy děl Alfonse Schillinga (1934–2013), švýcarského umělce, který žil a tvořil převážně ve Spojených státech a ve Vídni. Ve své tvorbě se zajímal o vytváření iluze hloubky v obraze, o vztah mezi tím, co vidí naše oči a co vnímá náš mozek. To jej vedlo k úvahám nad tím, nakolik je lidské vidění náhodné a jak odlišně by mohlo být organizováno. Výstava v prvním patře Domu pánů z Kunštátu se soustředí především na Schillingovo dílo od šedesátých let, kdy spolupracoval s manželi Vašulkovými, do let osmdesátých. V tomto období Schilling zkoumal různé způsoby 3D zobrazení jako holografie, stereo-fotografie či 3D virtuální prostory. Výstava se koná ve spolupráci s Archive & Estate Alfons Schilling ve Vídni a bude k vidění do 4. února 2024.

První výstavou Vašulka Kitchen Brno v nových prostorách v Domě pánů z Kunštátu bude Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum. Expozice představí nejen obsáhlý materiál z archivu Vašulka Kitchen Brno, ale i experimentální interpretace této kolekce, kterých se ujala skupina českých i zahraničních autorů a autorek – Chris Hill, MSHR (Birch Cooper & Brenna Murphy), Michal Kindernay, Jennifer Helia DeFelice, Tomáš Ruller, Dušan Barok a další. Různorodý audiovizuální materiál, který byl v uplynulých letech systematicky inventarizován, bude ve výstavě představen v podobě strukturované databáze
a také jako interaktivní instalace interdisciplinárního projektu Vasulka Live Archive. Výstava potrvá do 4. února 2024.

U příležitosti konání výstav vyjde na Spotify Domu umění nový podcast, který posluchačům blíže představí činnost Vašulka Kitchen Brno, její minulost a současnost i plány do budoucna. Součástí doprovodného programu budou komentované prohlídky s tvůrci, workshopy, promítání a další události. Podrobnější informace najdete na stránkách www.dum-umeni.cz.

Součty & rozdíly

Dům umění města Brna

  1. 12. 2023 – 3. 3. 2024

Vernisáž 12. 12. 2023 v 19:00

 

Alfons Schilling: Brainscape

Dům pánů z Kunštátu, 1. patro

  1. 12. 2023 – 4. 2. 2024

Vernisáž 12. 12. 2023 v 17:00

 

Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum

Vašulka Kitchen Brno, Dům pánů z Kunštátu

  1. 12. 2023 – 4. 2. 2024

Vernisáž 12. 12. 2023 v 17:00

 

Tisková konference za účastí kurátorů a participujících umělců proběhne v úterý
12. prosince od 14 hodin ve foyer Domu umění města Brna.

Před tiskovou konferencí se bude ve 13 hodin konat komentovaná prohlídka výstav v Domě pánů z Kunštátu.