TZ: O the Hoe, the Hoe, the Hoe! v GAMU

Veronika Čechmánková, Gijs Gieskes, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Ruta Putramentaite, Kateřina Konvalinová, Denisa Langrová, Erika Velická / O the Hoe, the Hoe, the Hoe! / kurátor: Martin Netočný / Galerie AMU / Praha / 15. 9. — 14. 10. 2023

Sport motyky a rydla jako metafora krajinného hospodaření na výstavě O the Hoe, the Hoe, the Hoe! v pražské Galerii AMU.

Od 15. září bude v pražské GAMU k vidění výstava O the Hoe, the Hoe, the Hoe!. Název jí dal sumersko-akkadský spor motyky a rádla, hádající se o to, z kterého z nich má člověk větší prospěch. Výběr kurátora Martina Netočného zahrnuje české i zahraniční autory a autorky a řadu sbírkových exponátů - především mamutí kel s paleolytickou rytinou, kterou je možné považovat za prví zobrazení mapy na světě. Výstavu rovněž doplní doprovodný program ve formě dvou workshopů, procházky městskou zelení a komentované prohlídky instalace.

V pražské galerii AMU bude k vidění od 15. září do 14. října výstava O the Hoe, the Hoe, the Hoe! Úvodní verš sumérsko-akkadského sporu v jejím nazvu naznačuje rovněž i ústřední motiv celého projektu – vztah instrumentální racionality a krajinného hospodaření. Kurátor výstavy Martin Netočný vysvětluje zvolený přístup i celkovou koncepci těmito slovy: “O čtyři tisíce let později, právě když jsme začali nabývat dojmu, že se každý gen, či buňka může snadno stát naším nástrojem, se tato představa antropocentrické dominance rozpadla. Globalizovaný svět kulturních krajin, na jehož kontrolu jsme si kladli humanistický nárok, samočinně přetvářejí hyperobjekty. Krajina za městem, která doposud působila jako apatický přírodní zdroj, se pod tíhou lidského mocenského aparátu nečekaně emancipuje. Je však jasné, že v ní pro další spor o účelovost není místo. “

Mezi vystavujícími umělci a umělkyněmi se představí Lukáš Jasanský a Martin Polák, Ruta Puntramentaite, Veronika Čechmánková, Denisa Langrová, Kateřina Konvalinová, Erika Velická a Gijs Gieskes. Některá z děl zařazená na výstavu reflektují výše uvedené zjištění a k diváctvu promlouvají v příznačně post-humanistické dikci, jiná jsou věnována deskripci stavu současných kulturních biotopů. Instalace doplněná o sbírkové předměty z období paleolitu a neolitu i architekturu uzpůsobenou pro zpracování nalezených plodů, si klade za cíl nejen ilustrovat současnou environmentální debatu, ale snaží se také testovat její aktuální závěry.