TZ: Terezie Unzeitigová a Ondřej Dušek v Galerii Mimochodem

Terezie Unzeitigová a Ondřej Dušek / Praha 2050 / Galerie Mimochodem / Praha / 23. 6. – 31. 8. 2022 

Od čtvrtka 23. 6. 2022 je možné v nonstop Galerii Mimochodem (v prostorách metra pod Palackého náměstím) zhlédnout výstavu Terezie Unzeitigové a Ondřeje Duška – Praha 2050. Šest velkoformátových ilustrací doplněných textem vykresluje možné dopady klimatické krize na konkrétních místech Prahy (Barrandovský most, náměstí Jiřího z Poděbrad, ústí tunelu Blanka

a další). Vernisáž se koná 22. 6. od 18:00. Na ni naváže od 19:00 na lodi (A)VOID Floating Gallery diskuze na téma budoucnost Prahy a klimatická krize. Účast přislíbili Michaela Pixová, Martin Bursík, Kateřina Vídenová a Ondřej Kolínský, moderuje Apolena Rychlíková.

Prognózy vědců o postupující klimatické krizi jsou všeobecně známé. Bezprecedentně rychlé oteplování planety způsobuje tání ledovců a stoupání hladiny oceánů. Nestabilní počasí s přibývající frekvencí extrémních jevů, jako jsou povodně, vichřice, nebo naopak sucha, nejspíš povede

k rozvratu ekosystémů, vymírání rostlinných i živočišných druhů.

Pro lidskou civilizaci to může znamenat neobyvatelnost rozsáhlých území, ohrožení přímořských oblastí a masovou migraci. Sucha a výkyvy počasí pravděpodobně způsobí vážné problémy

s produkcí potravin a úbytek nezávadné vody. Nestabilita může ohrozit také zavedené výrobní

a dodavatelské řetězce, od základních surovin a energií až po výrobky všeho druhu.

Jak se ale klimatická krize projeví v prostředí našeho města, kde se cítíme bezpečně, daleko od moře a v mírném zeměpisném pásmu?

To se Terezie Unzeitigová a Ondřej Dušek pokouší vykreslit na šesti místech Prahy: vybrali si Barrandovský most, náměstí Jiřího z Poděbrad, ústí tunelu Blanka, okolí Smíchovského nádraží, příměstský satelit a stanici metra. Na těchto příkladech se snaží představit, s jakými problémy se budou obyvatelé města potýkat. „Nejde totiž jen o tropická vedra a větší účty za klimatizaci,” uvádí autoři a dodávají, „nechceme předpovídat budoucnost; ilustrace a doprovodný text jsou spíš úvahou nad možnými dopady krize v konkrétním prostředí. Klimatická krize bude nejspíš stále víc zasahovat do všech sfér lidských životů. Naším hlavním záměrem je především vyprovokovat diváky, aby sami domýšleli, co může tato stále podceňovaná hrozba přinést.“

Vernisáž se bude konat 22. 6. v 18:00 v Galerii Mimochodem (vestibul metra pod Palackého náměstím, u východu na úroveň parku).