TZ: Západočeská galerie a Sutnarka podepsaly smlouvu o spolupráci

27. 12. 2021Artalk Infoservis

Západočeská galerie v Plzni a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni uzavřely smlouvu o spolupráci, kterou v úterý 14. prosince podepsali Roman Musil, ředitel galerie, a Josef Mištera, děkan umělecké fakulty. Při setkání byl přítomen také Vojtěch Aubrecht, dosavadní proděkan fakulty, který fakultu nově povede od ledna a bude naplňovat záměry spolupráce. Obě instituce mají v Plzeňském kraji hlavní vliv na kulturní dění a vzdělanost v oblasti výtvarného umění, proto je logickým krokem prohloubení spolupráce a uzavření partnerství. 

Hlavními body smlouvy jsou vzdělávací programy, účast na postgraduálním a doktorském studiu a společný vědecký výzkum odkazu Ladislava Sutnara. Většina výzkumných a vzdělávacích programů jako přednášky, semináře, lektorská vystoupení a workshopy budou realizovány v nové budově galerie, ale i v ateliérech Sutnarky.

Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni: Jsem rád, že Západočeská galerie a Sutnarka uzavřely partnerství o spolupráci, aby společně iniciovaly řadu projektů (od výzkumných až pro nejširší veřejnost), které by se měly realizovat zejména v dlouhodobě plánované nové budově naší instituce. Právě nová budova Západočeské galerie poskytne plnohodnotné zázemí pro umístění výjimečné kolekce Sutnarových Venuší, kterou nám díky osobní iniciativě Josefa Mištery do těchto prostor laskavě přislíbila dlouhodobě zapůjčit Západočeská univerzita. Její výtvarný ateliér se stane centrem pro pořádání výtvarných workshopů, pořádaných studenty a pedagogy z jednotlivých ateliérů Sutnarky, a konečně naše nové stálé expozice, prostory pro příležitostné výstavy, stejně jako restaurátorský ateliér, budou moci fungovat jako důležité inspirační zdroje pro vlastní tvorbu a rozvoj studentů. Sutnarka je důležitou vysokoškolskou institucí i nezastupitelným odborným pracovištěm, jež nás spojuje s mladou generací a stojí na naší straně při realizaci nové budovy galerie.“ 

Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara: „Velice se těším na novou budovu Západočeské galerie v Plzni. Je to krásná budova od špičkových architektů, kterou nám bude závidět celá střední Evropa. Nemohu se dočkat, až uslyším: ‚Á, vy jste z Plzně, tam je ta nádherná galerie!‘ Těším se, až moje děti budou navštěvovat kurzy a workshopy pořádané v prostorách galerie, těším se na výpravy s rodinou do galerie, v níž bude možné najít program pro všechny na celý den včetně možnosti občerstvení. Těším se na to, až si budu moci kdykoliv jít prohlédnout ty nádherné sbírky, se kterými může soutěžit jedině Národní galerie v Praze. Tento briliant, který už měl náš kraj dávno zdobit, nám stát – politici – již řadu let dluží. Už by neměli otálet.“

Vojtěch Aubrecht, proděkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara:Západočeská galerie a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara bezpochyby patří mezi nejvýznamnější kulturní aktéry ve svém regionu, potažmo na národní úrovni. Ve společném úsilí aspirují na pozici nezanedbatelného hráče v mezinárodním kontextu. Ačkoli Plzeň není evropskou metropolí ani přirozeným národním kulturním centrem, existence elitních kulturních těles (muzeum, galerie, opera, divadlo, balet, filharmonie a vysoká umělecká škola) vytváří platformu, ve které lze generovat excelentní výstupy mezinárodního formátu. Stěžejní je v tomto ohledu spolupráce. Sutnarka vnímá iniciování mezioborových a kulturně-společenských aktivit jako svoji přirozenou povinnost. Spolupráce, ale i výrazné prorůstání galerijních a vzdělávacích institucí je na západ od našich hranic běžnou a velmi osvědčenou praxí. Pevně věřím, že i nám se podaří tento model rozvinout a obohatit jím plzeňskou kulturní scénu. V tomto ohledu se řadíme k hlasitým podporovatelům realizace již připraveného projektu stavby nové budovy Západočeské galerie, která se zajisté stane katalyzátorem nových kulturních impulzů. Jako první česká vysoká umělecká škola s vlastní moderní budovou, vystavěnou pro její potřeby, pevně věříme ve stejné národní prvenství i v případě Západočeské galerie.

Západočeská galerie v Plzni   

ZČG patří k nejvýznamnějším galerijním institucím v České republice. Její sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Sbírkový fond v současnosti čítá kolem 13 000 výtvarných exponátů, jejichž hodnota, srovnatelná s aktuálními cenami na trhu s uměním, se pohybuje kolem 1,5 mld. Kč. ZČG využívá k výstavním účelům dva historické objekty v centru města – někdejší středověkou tržnici, tzv. Masné krámy, a původně goticko-renesanční dům č. p. 13 v Pražské ulici, tzv. výstavní síň „13“.

Nová budova galerie

Návrh moderní budovy pochází z dílny ateliéru Kuba & Pilař architekti a počítá s plochou 2 200 m2 výstavních prostor pro stálé i krátkodobé expozice. Rovněž jsou zde plánovány prostory pro přednášky, kulturní pořady a pro edukaci, restaurátorské dílny, knihovna, prodejna publikací a kavárna. Podstatnou součást každé sbírkotvorné instituce představuje depozitář, který je navržen tak, aby splňoval současné podmínky předepsané pro deponování uměleckých předmětů s použitím nejmodernějších klimatizačních a bezpečnostních technologií.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara neboli Sutnarka je umělecká škola pro 21. století. Svou činností a filozofií navazuje na inspirativní odkaz významného plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Fakulta je rozkročena na hranicích oboru, hranicích kultur a dovedností.

Fakulta je součástí Západočeské univerzity v Plzni a nabízí svým studentům jedinečnou příležitost ke spolupráci s dalšími fakultami, jakož i s výzkumnými středisky. Unikátně řešená budova školy nabízí snadné mezioborové prostupy a inspirace. Atraktivita studia je také dána nabídkou oborů designu s participací odborníků z technických fakult, zajišťujících návaznost na průmyslovou výrobu a praxi.

Dorozumívací prostředky umění a designu jsou obecnější než lidské jazyky, což umožňuje snadno překonávat kulturní a sociální bariéry.