UMPRUM se soustředí na udržitelnost

Vysoká škola uměleckoprůmyslová představila v nedávné době dva projekty, které se zabývají udržitelností, jak v rámci umělecké praxe, tak i jako program pro výuku. Prvním z nich je dvouletý projekt pro dejvickou Kafkárnu, druhým pak nový studijní modul „Planeta B“.

Ateliér volného umění 1 Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením Dominika Langa a Kateřiny Vídenové již v minulém roce přemístil svoji činnost z hlavní budovy do objektu Kafkárny a rozvíjel dál ekologický diskurz na poli uměleckého vzdělávání. Ateliéru se mimo jiné podařilo získat pro další činnost finance z tzv. Norských fondů. Organizační hlavou projektu se stala architektka Kateřina Vídenová. Program nového Centra pro umění a ekologii UMPRUM slibuje bohatý program nejen pro studenty školy, ale i pro širokou veřejnost. Autoři slibují workshopy, zahraniční přednášky i publikace, které budou reflektovat využívání této kulturní památky.

Kafkárna, bývalý ateliér sochaře Bohuslava Kafky ze 30. let 20. století by se měl v následujících dvou letech proměnit na Centrum umění a ekologie pod vlajkou UMPRUM, jeho podoba přitom bude zachována. Tento jedinečný objekt sloužil pro vytvoření monumentálních Kafkových děl, jako byla například jezdecká socha Žižky pro Vítkov. V normalizačních letech zde byla kamenosochařská dílna, dnes stále funguje jako sochařský ateliér pro bývalé i současné studenty sochařství UMPRUM. Tato historie je jasně vtisknuta i do okouzlující zahrady, která propojuje bujnou vegetaci s fragmenty uměleckých děl. Ateliér před třiceti lety získal od magistrátu do správy sochař Kurt Gebauer jako tehdejší pedagog školy. Vytvoření centra a žádost o grant byl také jeden z možných způsobů, jak uchránit tuto jedinečnou oázu ve Střešovicích před různými spekulativními přístupy využití, které by mohly následovat a uchovat v ní smysluplné využití. Škola se získáním grantu zavázala k dvouletému plnění předem definovaného programu a následnému udržení činnosti po dobu dalších pěti let. V minulosti byla Kafkárna využívána v rámci festivalů M3 – Umění v prostoru nebo Open Studios aj. Sochař Matouš Lipus, který v Kafkárně pracuje, správcuje a pečuje o místní zahradu v minulosti zde inicioval program.

V době pandemických opatření zde ateliér sochařství pořádal festival Hostina. Během něj se pozitivně ověřil model komunitních akcí jako večeře a diskuze nad ekologickými tématy a v tomto inkluzivním charakteru by autoři programu Vídenová a Lang rádi pokračovali. Symbolicky navazují na monumentalitu, kterou v minulosti zastávalo budování soch a památníků, a dnes je to hrozba klimatické krize a udržitelnost. Páteřní osa projektu se opírá o tři několikadenní vzdělávací sympozia (říjen 2022, květen 2023, říjen 2023). Hlavním cílem je přitom z ateliéru i okolní zahrady vytvořit prostředí, které bude otevírat diskuze a ukazovat příklady dobré praxe nejen z oblasti udržitelnosti uměleckého provozu. Specifický fokus zacílí i na zahradu a artefakty v ní, které se dočkají archivace a prezentace v následné publikaci v dubnu 2024.

Téma udržitelnosti na pražské UMPRUM získalo také svou vlastní záložku na webu školy. Vedle iniciativy na Kafkárně vedení školy vytvořilo nový volitelný studijní modul s názvem Planeta B, který připravila Klára Peloušková spolu s Eduardem Hermannem. Tento modul je otevřený pro všechny studující zájemce na UMPRUM, těžiště však bude spočívat v kritické praxi designování, kam se zatím téma ekologie a udržitelnosti dostávalo spíše nesystematicky. Z materiálu na webu školy vyplývá snaha o reaktivní činnost designérů na ekologickou krizi, ale chybí zde důraz na jakékoliv snahy jí předcházet nebo zmírňovat její činitele. Potřeba uvědomení si a hledání nových řešení je sice důležitá, na druhou stranu je to ale jasný signál od vedení instituce, že nevnímají udržitelnost jako holistický koncept, který by měl snahu transformovat celou instituci, ale jen jako jeden z derivátů dnešních globálních potřeb. Přesto jsou programy Kafkárny i Planety B důležitými kroky na cestě celospolečenské transformace udržitelnějšímu fungování společnosti, ale i ekologie vztahů a spolupráce.


Foto: Festival Hostina na Kafkárně, archiv UMPRUM.

Karolína Vojáčková | Karolína Vojáčková (*1985) je absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze. Je členkou Ekobuňky AVU a Iniciativní skupiny pro udržitelnost při ČKA. Vedle architektonické a umělecké praxe se věnuje kritice architektury a urbanismu a lektorské činnosti. Působila jako kurátorka v projektu Ukradená galerie Praha, kde se zaměřovala především na intermedia, nová media a ekologii.