UMPRUM udělila čestný doktorát Pavlu Büchlerovi, Christopheru Longovi a Petru Wittlichovi

14. 11. 2022Artalk Infoservis

Ve čtvrtek 10. listopadu udělila Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze čestný doktorát třem osobnostem, které se výrazně zasloužily o společenskou rezonanci oborů vyučovaných na UMPRUM. Čestný doktorát byl předán historiku architektury a designu Christopheru Longovi, konceptuálnímu umělci Pavlu Büchlerovi a historikovi umění Petru Wittlichovi.

Tento titul, který je zároveň významným uznáním práce a společenského přínosu, UMPRUM udělila od nového tisíciletí zatím 15 osobnostem. Jmenovat můžeme sklářského výtvarníka Stanislava Libenského, umělkyně Adrienu Šimotovou a Jitku Válovou, architekta Jana Kaplického nebo sochaře Kurta Gebauera. V roce 2022 tento výčet obohatila další tři významná jména.

Pavel Büchler je mezinárodně uznávaný konceptuální umělec českého původu působící ve Velké Británii, kde je emeritním profesorem na Manchester School of Art. Kromě vlastní výtvarné činnosti se zabývá teorií a kritikou v oblastech současného umění, fotografie, filmu a pedagogiky. Je autorem grafik, konceptů, instalací a řady autorských knih. Jeho díla jsou založena především na práci se slovem, zastaralými technologiemi, nalezenými texty a obrazy, s jejichž pomocí destiluje nové významy z každodenního života. Za svou výtvarnou činnost již získal v roce 2009 cenu The Northern Art Prize a v roce 2012 The Paul Hamlyn Foundation Award.

Profesor University of Texas v Austinu Christopher Long je známý především jako odborník na středoevropskou architekturu a design od osmdesátých let 19. století do čtyřicátých let 20. století. Obojí zasazuje do kulturně-historických, socio-politických a ekonomických souvislostí. Na pozadí studia kulturní a intelektuální historie se Christopher Long systematicky zabývá otázkou problému vlivu, kontextu a nekritického, stereotypně výběrového uctívání zakladatelů moderní architektury 20. století. V průběhu své profesní dráhy věnoval velkou pozornost Adolfu Loosovi. Jeho dílo je zásadním příspěvkem k výzkumu a interpretaci středoevropské architektury a designu 19. a 20. století.

Petr Wittlich je profesorem Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy v Praze. Jako klíčová postava českého dějepisu umění se ve své výzkumné práci věnuje především období přelomu 19. a 20. století, metodologii dějin umění a historiografii. Díky své odborné a morální autoritě zásadně zapůsobil na myšlení několika generací českých historiků a historiček umění napříč akademickými kruhy. Kromě své badatelské, publikační a pedagogické činnosti je velmi významná i jeho kurátorská práce. Je zakládajícím členem Uměleckohistorické společnosti a byl předsedou československé a české sekce Mezinárodní asociace výtvarných kritiků AICA (1990–1998). Obdržel medaili Františka Palackého udělovanou Akademií věd České republiky, Cenu Ministerstva kultury a medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury.

„Jako rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vyjadřuji hlubokou úctu k dílu oceněných osobností, děkuji jim za jejich přínos k rozvoji české i světové kultury a přeji oceněným hodně zdaru v jejich pracovním i osobním životě,“ hodnotí rozhodnutí rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.