Užitočná fotografia v SNG

Cyril Blažo, Peter Fabo, Petra Feriancová, Katarína Hrušková, Dominika Jackuliaková, Ján Kekeli, Martin Kochan, Roman Ondák, Lucia Papčová, Katarína Poliačiková, Lucia Sceranková, Viktor Šelesták, Ján Šipöcz, Milan Tittel, Martin Vongrej, Jaroslav Žiak / Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo / Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení / Slovenská národná galéria / Bratislava / 9. 11. – 17. 2. 2019

Foto: Martin Deko, SNG01