Kapelová má Čepana

24. 10. 2014Artalk Infoservis

Laureátkou 19. ročníka Ceny Oskára Čepana sa stala Jana Kapelová. Na výstave finalistov sa predstavila s dielom Čakanie na materiál, ktoré vytvorila v spolupráci so svojim otcom Jánom Kapelom. Slávnostnému vyhláseniu ceny predchádzala komentovaná prehliadka výstavy finalistov v Novej synagóge / Kunsthalle Žilina. Ďalšími finalistami boli Martin Kochan, Jaroslav Kyša a Matěj Smetana. Porota zohľadnila pri výbere finalistu aj celkovú tvorbu autora. Slávnostným večerom, ktorý sa konal na Stanici Záriečie v Žiline, sprevádzali Ingrid Hrubaničová a Ľubomír Burgr. Do dramaturgie večera invenčne vstúpil predseda poroty Áron Fenyvesi (Trafo Grallery / HU), ktorý mal svoj prejav v rodnom jazyku, z ktorého live prekladala galeristka Gabriela Kisová.