Opatovské konce a nostalgie

Pro historickou budovu Chodovské tvrzi na Jižním Městě připravila dvojice umělců Tomáš Džadoň a Josef Bolf site-specific instalaci představující vzpomínky autorů na panelákové sídliště v podobě 5 velkoformátových otáčecích pláten. Výstava, která skončila 9. 12., se však nechtěně stala rozlučkou stávajícího organizátorského týmu s Chodovskou tvrzí: jednalo se o předposlední výstavu v rámci současného konceptu galerie zaměřeného na současné umění.

V projektu Dotek se setkali dva rozdílní autoři, které však spojuje několik témat. Tomáš Džadoň, neokonceptuální umělec známý hlavně díky svým reinterpretacím a analýze architektury socialistické sídlištní zástavby, vytvořil pro Dotek architektonický rámec prezentace, tedy otočný panelový základ na němž stojí Bolfova plátna. Vznikl tak racionální základ projektu, i když méně viditelný a neuvědomovaný. Malby Josefa Bolfa charakterizuje všudypřítomná ponurost, smutek, zranitelnost či nostalgie. Bolf v nich zachycuje skutečnost, kde se melancholie setkává spolu s neurózou a tak se na první pohled mohlo zdát, že zmíněné téma sídliště je zde podružné.

Malby totiž nefungovaly jako dokumentace různých podob Jižního Města, ale jako autorova osobní výpověď o daném místě. V Bolfově pojetí mohl divák spatřit v dáli panelovou budovu, jindy motiv lesa nebo postavy. Není tedy ani tak důležité, zda Josef Bolf upozorňuje na něco málo zeleně (možná Milíčovského lesa) na tomto sídlišti charakteristickém pro období normalizace, anebo na specifické budovy. Surreálně provedené černobílé stékající malby fungovaly jakožto vzdálená vzpomínka na místo, kde vyrůstal. Všemi plátny, rozmístěnými v několika místnostech, prostupovala postava dívky a chlapce se smutným výrazem, kteří si jsou - slovy Josefa Bolfa - rubem a lícem. Neustále se otáčejí, aby viděli jeden druhého.

Název výstavy Dotek můžeme číst různými způsoby. Jednak se zde dotýkali dva zdánlivě odlišní autoři, které spojilo jednotné téma. Džadoň na Jižní Město pohlížel skrz analýzu socialistické architektury, Bolf tematizoval ponurost prostředí svého dětství a dodával formě tvář a výraz. Dotek lze také interpretovat ve smyslu nabourávání tradičního způsobu prezentace umění: na plátna si díky otočným panelům šlo sáhnout, pohybovat s nimi, což daný obraz zpřítomnilo divákovi. Výstavu však lze vnímat i jako názorný zástupce konceptu, který během posledních dvou let v Chodovské tvrzi vznikal. Pod vedením kurátorky Heleny Blažkové se galerie ubírala směrem současného výtvarného umění mladší a střední generace. „Dříve galerie fungovala na polokomerční bázi a mě zajímala současná malba, kterou jsem pak přirozeně rozšířila do dalších médií. Měli jsme dojem, že takováto platforma na Jižním Městě chybí“, zmínila mladá kurátorka.

Kulturní Jižní Město, o.p.s. se však rozhodlo koncept galerie dále nepodporovat. Důvodem je prý nedostatek financí. Od začátku února by se tedy měla dramaturgie galerie změnit a Chodovská tvrz v podobě, v jaké nyní funguje, bude zrušena. Podle nastoupivšího ředitele Zbyňka Holana už si galerie nemůže dovolit platit jednoho stálého kurátora, proto se zde kurátoři budou střídat. „Myslím, že do této historické budovy se současné umění ani nehodí“, uvedl Holan. Po poslední výstavě tak v galerii nebude kurátor, který by galerii vedl v určitém směru, ale bude se zde prezentovat cokoliv: „může tu být výstava různých artefaktů, stejně tak i sbírky z Národní galerie“, uvedl dále Holan.

Pod současným kurátorským vedením ještě proběhne výstava Galerie Opatov, jež bude zahájena 15. prosince. Stane se tak symbolickým ohlédnutím za dnes již legendární undergroundovou galerií v Kulturním centru Opatov, která zde byla založena v 80. letech a prezentovala zakázané autory, přičemž nechyběli velikáni výtvarné scény jako Karel Malich, Václav Boštík či Adriena Šimotová, ale také i významní literáti nebo teoretici (bratři Havlovi, manželé Ševčíkovi...). Výstava na Chodovské tvrzi připomene tyto události prostřednictvím rozsáhlé fotodokumentace Hany Hamplové a také prostřednictvím některých autorů a jejich dobových artefaktů. Zdá se, že touto výstavou progresivní program Galerie Chodovská tvrz skončí a její současný koncept se tak možná promění v další téma, za kterým se budeme ohlížet a na nějž budeme nostalgicky vzpomínat.

______________________________________________________________

Josef Bolf a Tomáš Džadoň: Dotek / Galerie Chodovská tvrz / Praha / 3. 11. - 9. 12. 2012

______________________________________________________________

foto: archiv Galerie Chodovská tvrz

 

Kristýna Kopřivová | Narozena 1987, vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 absolvovala stáž v oblasti kulturních studií a politické filosofie na University of Greenwich London a v roce 2012 v Izraeli na Beit Berl, Hamidrasha, School of Art and Education a stipendium DAAD v Berlíně. Přispívala do několika výtvarných periodik a spolupracuje s Českým Rozhlasem. V současné době studuje obor Kurátorská studia a teorie umění na Fakultě umění a designu UJEP. Pro Artalk.cz přispívá od října 2012.