Sběratel a chovatel všeho

Move Gallery je nezávislá galerie se zaměřením na vizuální komunikaci se snahou proniknout do míst, kam se současné umění, konkrétně mladý design, téměř nedostane. Tedy do menších měst, obcí a opomíjených regionů. Jedná se o koncept, který v soudobé síti nezávislých galerií není příliš obvyklý, přesto je celý projekt pohyblivého výstavního prostoru známý (Galerie v peněžence, slovenská galerie Ducato), v Evropě jsou transportní boxy používány spíše jako součást výstavních prostor (např. u Motorenhalle v Drážďanech).

Program mobilní galerie, kterou iniciátorům věnoval a upravil podle požadavků galerijního provozu sám výrobce kontejnerů, se zaměřuje na komunikaci s veřejností ve třech úrovních. Výstavy navštíví velkoměsta, kde je publikum informované o soudobém uměleckém dění, dále se Move Gallery snaží vytvořit zázemí pro workshopy, přednášky a festivaly. Poslední, nejprogresivnější ambicí je představit galerii a její obsah v menších městech a místech zcela odtržených. Protože si jsou organizátoři vědomi svého těžkého úkolu, staví ho do role experimentu, který potvrdili i na vizuálním pojetí galerie (polep s mottem „Přijedu za tebou kamkoliv“).

Iniciátory Move Gallery jsou grafičtí designéři Martina Calajová a Michal Kukačka, přirozeně komunikativní studenti grafického designu (Grafický design 1 prof. Karla Míška na katedře Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem), jejichž smýšlení je blízké kulturně-sociální interakci s širokým spektrem veřejnosti. Galerie samotná vyjadřuje jejich touhy i vyústění studia. Prvně byla představena v červnu 2011 jako součást bakalářských prací na chodbě Fakulty umění a designu a přibližuje osobu grafika jako projektanta a strůjce ideje.

Na první výstavě (Když pánbů dá…) u Altánu Klamovka V Praze v říjnu 2011 si celá galerie vyzkoušela roli exponátu, v němž se mísil současný design s lidovým uměním. Po roce se galerie vrátila do Ústí nad Labem v rámci cyklu Sever, v němž pokračuje i současná výstava. Červnový projekt nazvaný Moje město – Ústí nad Labem naplňoval více představy iniciátorů o kurátorské koncepci, neboť prostor o rozměrech 4 x 2, 5 metru prezentoval výstupy (na téma úprav veřejného prostoru města) vzniklé z aktivní spolupráce ateliéru Design Interiéru s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem.

Výstava Osobní krajina byla zatím třetí a Move Gallery se jejím prostřednictvím představila na svém třetím působišti: v Roudnici nad Labem, u Galerie moderního umění, poprvé na malém městě. Unifikovaný nablýskaný kontejner prezentoval komplexní svět ústeckého rodáka Ladislava Maška.

Porcelánové, keramické postavičky a plastové hračky seskupené v roztodivných konstelacích navodily v divákovi pocit tajuplných příběhů skrývajících se za jejich vznikem. Vodítko ke „čtení“ artefaktů si však musel divák dotvořit sám, autor se rozpovídal pouze o tom, jak každý rok kolem 200 artefaktů ze své zahrádky a půdy natře a opráší. Dělají radost jemu i dětem ze školky naproti jeho domu.

Pan Mašek je totiž známý sběratel a chovatel všeho – od robotů transformers, přes autodráhy, stavebnice po panenky a plyšáky. Po desítky let vytvářené barvené figurky z hlíny a porcelánu působí, jako by vystoupily z Disneylandu a ruské pohádky zároveň. Maškův svět navíc střeží smečka psů, koček a papoušků, kteří prý odhánějí dav novinářů, jež jsou starým pánem a jeho zahrádkou poblíž plaveckého bazénu fascinováni. Toto barevné dětské a zároveň děsivé insitní umění, mající tendenci vzbuzovat ikonografické výklady skrumáží, jsou tvořivostí inspirovanou vnější realitou, kýčem i osobní mytologií autora.

Move Gallery jako pohyblivý stánek v sobě mísí svět umění se světem designu a naivity. Sdružuje v osobách iniciátorů kurátora a grafika, který se však neobejde bez okolního světa, bez zázemí. Ze zaměření celého projektu je patrné, že hlavní důraz je kladen na reakci veřejnosti a podnícení zájmu o vizuální gramotnost, což výstava „trpaslíků“ Ladislava Maška splnila dokonale.

______________________________________________________________

Ladislav Mašek, Marek Štim & Adéla Waldhauserová: Osobní krajina / kurátoři: Dana Zikmundová, Martina Calajová & Michal Kukačka / Move Gallery / 14.2625836°E,50.4249600°N / Roudnice nad Labem / 8. 10. - 28. 10. 2012

______________________________________________________________

Foto: Lenka Sýkorová, Petra Bejdová

 

 

 

 

 

Tereza Nováková | Narozena 1985, vystudovala Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Je kurátorkou a teoretičkou současného umění. Působí dnes převážně v Ústí nad Labem (aktivity Kompot, Na Kalvárii, Armaturka), pracuje v Galerii Emila Filly. Ve své práci se zabývá způsobem a možnostmi vystavování v nezávislých galeriích a v galerijních institucích. Hlavním tématem je proměna významovosti uměleckého díla v různém prostředí.