TS: Ema Lančaričová v Magna gallery

Ema Lančaričová - Ramble Piešťany / Kurátorka: Linda Blahová / Magna gallery, Piešťany / 18. 5. - 18. 6. 2021

Názov: Ema Lančaričová - Ramble Piešťany

Autorka: Ema Lančaričová

Kurátorka: Linda Blahová

Miesto: Magna gallery, Nitrianska 18, Piešťany

Trvanie výstavy: 18. 5. - 18. 6. 2021

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

O výstave:

Ramble Piešťany je momentálne pokračujúcim projektom skúmania a špecifického nazerania autorky na prostredie mestských zákutí. Divákom prináša svieži pohľad na poznané vytrhnutím vybraných objektov, ktoré stavia do centra pozornosti. Dôležitou súčasťou procesu pri fotografovaní na analóg (film) je posun vo farebnosti a teda posun zachytenej reality. Reality, ktorá je fotograficky transformovaná a zároveň spochybňovaná.

Výber fotografií ponúka netradičné pohľady na mestské scenérie, ktoré neprezentujú dominanty ani typické symboly mesta, ale práve naopak, odkrývajú skôr atmosféru nenápadných zátiší v špecifických svetelných podmienkach.

O projekte Ramble:

Počas chôdze za bezcieľneho potulovania a pozorovania svetelných podmienok sa výseky “reality“ prenesené na film premenili na zahmlené spomienky uložené „niekde inde“. Miestom ukladania týchto výsekov plôch v čase a priestore sa nestala autorkina pamäť, ale negatív. Z úložiska vybraných obrazov sa vo výsledku procesu v prípade prvej a druhej série Ramble Lodz a Ramble Trnava stala externá forma – fotokniha, ktorá predstavuje fyzické zhmotnenie – premenu z neurčitých obrazov na konkrétne usporiadanie a následné uchovanie.

Silná previazanosť s filozofiou a teóriou fotografie ovplyvňuje u autorky celý proces jej fotografickej tvorby. Pred diváka stavia otázky hľadania prienikov medzi viditeľným a neviditeľným. Snímky následne spája či už na základe podobnosti vizuálnych prvkov alebo osobných prepojení. V sérii Ramble ide skôr o osobnú a intuitívnu prácu s výberom konkrétnych záberov nadväzujúcich a vytvárajúcich akúsi spomienkovú mapu.

Výstava je podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

__

Ema Lančaričová je vizuálna umelkyňa, ktorá sa vo svojej tvorbe venuje práci s analógovou fotografiou. Zaujíma ju samotný proces vzniku fotografie a následný experiment s jej fyzikálno-chemickými kvalitami a technologickými možnosťami. Súčasný stav fotografie skúma ako filozofickú otázku aj v teoretickej rovine. Je čerstvou absolventkou Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Má za sebou niekoľko samostatných aj kolektívnych výstav. Okrem domácej pôdy sa mala možnosť prezentovať aj na výstavách vo Fínsku, Poľsku, Slovinsku a ďaľších.

www.emalancaricova.com