TS: Ján Vasilko v Oravskej galérii

Ján Vasilko / Konštruktér mesta / Kurátor: Vladimír Beskid / Oravská galéria / Dolný Kubín / 6. 7. – 8. 10. 2023

Názov výstavy: Ján Vasilko / Konštruktér mesta

Kurátor: Vladimír Beskid

Organizátor: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK

Vernisáž výstavy: 6. júla 2023 o 16.30 hod.

Trvanie výstavy: 6. 7. – 8. 10. 2023

Miesto konania: Veľká výstavná sieň Župného domu v Dolnom Kubíne

Oravská galéria v Dolnom Kubíne prináša prvú samostatnú výstavu popredného slovenského maliara Jána Vasilka (1979), ktorý patrí k prvým úspešným absolventom košickej katedry umení a intermédií, k silnej skupine mladej nastupujúcej generácie tejto školy (medzi nimi Lucia Dovičáková, Svetlana Fialová, Jaroslav Kyša, Matúš Lányi, Boris Sirka, Vlasta Žáková atď.).

Ústredným momentom Vasilkovej súčasnej maľby je definovanie obrazovej plochy na hranici figuratívnosti a geometrie.  Jeho maliarske kompozície prinášajú určitý geometrický poriadok, elementárny obrazový systém s jasným rozvrhnutím fragmentov, plôch a línií. Od roku 2012 Vasilko popri mechanickom balete priemyselných prvkov formuje nové definovanie obrazovej plochy – hustú sieť línií, lomených čiar a siločiar. Vznikajú dynamické a nervové prepletené siete, ktoré reflektujú krízovú situáciu dneška a svetelné mestské štruktúry (Nepokoje 15 (Mesto v noci), 2013; Demonštrácie, 2015). Vasilko je zdatný konštruktér maľby, formátuje geometrické polia aj s istou dávkou dadaistickej poézie, náhodilosti, absurdity, či irónie a reflektuje aj vplyvy západnej avantgardy a ruského konštruktivizmu (Family Meeting, 2015). Najsilnejšie tieto polohy zaznievajú v rozsiahlej sérii plátien s kriticko-ironickým podtextom v podobe veľkorysých architektúr a levitujúcich prvkov (séria Návrh na Múzeum súčasného umenia v Košiciach pre rok 2013, v rokoch 2009 – 2012). Dnes Ján Vasilko paralelne rozpracováva niekoľko obrazových cyklov. Ako sa sám autor  vyjadril: „Prostredníctvom abstraktných geometrických prvkov som sa snažil vyjadriť danú náladu, nepokoj, či disharmóniu... Keď dokončím jednu sériu a rôzne variácie danej témy, presuniem sa k niečomu inému...“ Na výstave tak môžeme vidieť rozpixelovanú, či komprimovanú hustú sieť lineárnych polí (Horizontal and Vercal Lines (Island); Horizontal; 2021 – 2023), ozveny gotických tabuľových plošných malieb s trojuholníkovým ukončením; mašinistické fragmenty imaginárnych oranžových súčiastok a náradí (Lack Forms 2016; Dve súčiastky, 2016; Súčiastka 20, 2017), aj minimálne vrstvenia farebných polí a levitujúcich foriem (Painter´s House in the Mountains, 2008; Untitled, 2022).

Premiéru v Oravskej galérii bude mať najnovšia séria maliarskych plátien z posledných dvoch rokov tvorby 2022 2023. Ide o osobnú reflexiu umelca na presťahovanie sa z Košíc do Bratislavy, kde jednak znovu zúročuje svoju lekciu moderny a „KEometrie“ - duchampovské skice mlynčeka na kávu a picabiovské podivné stroje na papieri, a jednak zaznamenáva premeny mesta, bratislavskej architektúry a ulíc (pohľad z okna na Račiansku ulicu), búranie hodnotných budov (bagre pri Istropolise), ale aj vlastné utopické projekcie a vízie mesta budúcnosti. Tu Ján Vasilko vystupuje ako sebavedomý „konštruktér mesta“ a osobitý architekt obrazových polí, kde znovu prináša metalové konštrukcie a ich mentálne dekonštrukcie...

b.skid

Ján VASILKO (*1979, Humenné), žije a tvorí v Bratislave. Absolvoval Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach (1999 2006, Ateliér súčasného obrazu doc. Adama Szentpéteryho). Realizoval niekoľko zahraničných rezidenčných pobytov (2009 – Strabag Art Studios, Wien; 2009 – FKSE Studios, Budapešť; 2005 – ISCP Studios, New York). Získal mnohé ocenenia za svoju doterajšiu tvorbu – je víťazom Ceny Oskara Čepana pre mladého výtvarníka roka (2005), či víťazom Strabag Artaward International vo Viedni (2009), získal 2. miesto na VÚB Maľba roka 2012 a pod. Z aktuálnych výstav: 2023 – Nepokojné tvary (s M. Strakom), Tatranská galéria Poprad; Künstlerhaus Bregenz; 2023 – Pixel Federation, Panarte Galerie Wien; 2022 – Internal Walls, Východoslovenská galéria Košice; 2022 - Acid House, Galéria Slovak Institute Jeruzalém; 2022 - Barokový minimalizmus, galéria Art Capital Bratislava; 2022 – Vo vnútri plochy, Danubiana Meulesteen Art Museum Bratislava.

Tvorivú fázu projektu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.